Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3766 Social Networks and Communities - RE-SIT EXAMINATION

ELE 3766 Social Networks and Communities - RE-SIT EXAMINATION

Kurskode: 
ELE 3766
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christoph Lutz
Kursnavn på engelsk: 
Social Networks and Communities - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2022 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Det tilbys kontinuasjonseksamen (siste gang) høsten 2022.

Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Forkunnskapskrav

.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
ELE37662
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Participation in teaching sessions, presentations.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Group work in class.
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Innlevering(er)
50 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.