Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3720 Mediehåndtering - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3720 Mediehåndtering - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Morten William Knudsen

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Mediedekningen er for mange virksomheter den sterkeste omdømmepåvirkeren. I en verden der mediene setter premissene, hvor tempo, omfang og temperatur har økt hurtig, og hvor journalistikken er blitt mer nærgående og avslørende, overraskes bedrifter, organisasjoner, politikere og andre av virksomheter som tør å risikere sitt omdømme ved å bedrive tilfeldig og uforberedt mediehåndtering. Resultatet blir ofte at man ikke blir forstått eller oppfattet som relevant, troverdig, sannferdig og interessant.Uten kjennskap til pressens regler og rutiner - skrevne som uskrevne - står man ofte hjelpeløs i kontakten med journalistene.

Læringsmål
I kurset skal studentene lære å definere og bygge mediestrategier gjennom kunnskap om medienes arbeidsmetodikk og nyhetsvurdering. Dette innebærer kunnskap og ferdigheter innen følgende hovedområder:

Kunnskapsmål

  • Ha grunnleggende kjennskap og forståelse for kommunikasjon som ledelsesansvar
  • Ha kjennskap til mulighetene og begrensningene og kompleksiteten i det "nye" medielandskapet, herunder kunnskap om redaksjoners nyhetsvurdering, deres premisser og spilleregler
  • Ha kunnskap om metoder og verktøy for å dyrke frem kommunikasjonskonsepter med salgsutløsende og profilerende fokus
  • Kunne anvende metoder og teknikker for bedre å takle vanskelige intervjusituasjoner og unngå de vanligste feilene
  • Ha kjennskap til kilders rettigheter og Vær Varsom-plakaten

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne anvende tilegnede kunnskaper i kontakten med massemedier. Dette innebærer ferdigheter knyttet til:
  • Være bevisst hvilke krav og forventninger som ligger i rollen som bedriftens talsmann ovenfor media
  • Kunne identifisere og utvikle kommunikasjonskonsepter som gir merkevaren ekstra synlighet og troverdighet
  • Bidra i produksjon av skreddersydd kommunikasjonsmateriell tilpasset medienes behov
  • Kunne benytte metoder og verktøy i slaget om troverdigheten
  • Kunne benytte Vær Varsom-plakaten i forhold til egne rettigheter

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over betydningen av at kommunikasjon skal bidra til å bygge tillit og troverdighet i relasjon til omgivelsene


Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Cappelen, Anders W. 2012. Bruk pressen 3.0 : komplett guide i presserelatert PR. 3. utg.. PRforlaget. 613 sider

Anbefalt litteratur
Bøker:
Apeland, Nils M. 2010. Det gode selskap : omdømmebygging i praksis. 2. utg. Hippocampus. 226

Emneoversikt

 • Kommunikasjon, identitet og omdømmebygging
 • Mediestruktur og mediekanaler
 • Nyhetsjournalistikkens metoder, kampen for vinkling og kampen mot klokken
 • Mediestrategi, målgruppetenkning og budskapsutvikling
 • Mediene i krisesituasjoner
 • Slik mestrer du intervjuet - proaktiv og reaktiv mediehåndtering
 • Retorikkens verktøykasse
 • Hvordan vinne sympati og slaget om troverdigheten
 • Kilders rettigheter, tilsvar og samtidig imøtegåelse
 • Praktisk trening med kamera

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over 36 timer og bygger på teoretisk innføring, praktisk trening og team work. Den praktiske treningen gjennomføres i form av konkrete intervjuøvelser slik at deltagerne får erfaring i å opptre foran kamera, samt å bruke TV-intervjuet for å presentere sitt budskap. Sistnevnte gjennomføres i den forstand at gruppene forholder seg til konkrete problemstillinger og sammen velger budskap og avsender. Med andre ord:
 • Undervisningen blir case-/øvingsbasert, i den forstand at mye av teorien bakes inn i selve treningen
 • Kollektiv evaluering, i den forstand at vi ser på og evaluerer treningen/intervjuene i fellesskap.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Tidsbruk
Deltagelse i undervisning
36 timer
Forberedelse til undervisning
80 timer
Oppgaveløsning / evaluering
75 timer
Totalt
200 timer  Eksamen
  72 timers casebasert hjemmeeksamen som løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter. Hjemmeeksamen teller 100 % av karakteren.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37201 - Hjemmeeksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset ELE 3720 Medierelasjoner 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Eksamensinformasjonen publisert på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Det tilbys kontinuasjon (siste gang) våren 2017.

  Tilleggsinformasjon