Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EBA 3530 Machine Learning and Forecasting - KONTINUASJONSEKSAMEN

EBA 3530 Machine Learning and Forecasting - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
EBA 3530
Institutt: 
Datavitenskap og analyse
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Rogelio Andrade Mancisidor
Kursnavn på engelsk: 
Machine Learning and Forecasting - RE-SIT EXAM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor of Data Science for Business - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
2025 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

The course was last taught in spring 2024. Due to implementation of Revised Bachelor Model RBM, there are changes to the study plan, which means that the course will not be taught until spring 2026. However, re-sit exams will be offered in autumn 2024, spring 2025 and autumn 2025.

Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

.

Kvalifikasjoner

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Forkunnskapskrav

.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe (2 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
EBA 35303
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
EBA 35304
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Seminargrupper
9 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
130 Time(r)
Innlevering(er)
25 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.