Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK 9432 Finansiell styring - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BØK 9432 Finansiell styring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Dag Michalsen

Institutt
Institutt for finansiell økonomi

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Kursets overordnede mål er å gi studentene grunnleggende kunnskaper i teorier om bedriftens finansielle beslutninger som kapitalstruktur og dividendebeslutninger. Videre skal studentene få forståelse av opsjonsteori samt hvordan valutarisiko påvirker bedriftens finansielle beslutninger.

  Forkunnskaper
  Kurset Investering og finansiering i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur

  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  1 Gjeldsgrad og risiko BM kap. 6
  2 Gjeldsgradsbeslutninger. BM kap. 7-8
  3 Justert nåverdi. BM kap. 9
  4 Dividendebeslutninger. BM kap. 10
  5 Opsjonsprising. BM kap. 11
  6 Valutarisiko. K kap. 1-7

  Dataverktøy
  Det anbefales at studentene bruker dataverktøy i kurset, for eksempel regneark. Dataverktøy kan imidlertid ikke benyttes til eksamen.

  Gjennomføring
  Kurset foreleses over 36 kurstimer. Oppgaver integreres i forelesningene som illustrasjoner på teorianvendelse. Det er likevel en forutsetning at studentene på egenhånd arbeider med oppgaveløsning parallelt med forelesningene.

  BI Nettstudier
  Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Ved BI Nettstudier benyttes studieguide som supplement til pensumlitteraturen. Studieguiden inneholder tips om studiet, fremdriftsplan og oppgaver. Fagveiledningen gjennomføres via Internett, med fagsider, diskusjonsgrupper og interaktive oppgaver, samt ved frivillige oppgaveinnsendingsprogram.  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  BØK 94321 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 9432 Finansiell styring, 6 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Tillatte hjelpemidler til eksamen er BI-definert eksamenskalkulator og rentetabell.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs. Dette kurset ble undervist for siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom . høsten 2011 tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon