Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK 2610 Finansielle investeringer - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BØK 2610 Finansielle investeringer - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Knut Sagmo

Institutt
Institutt for finansiell økonomi

Semester
Høst

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Å forstå hovedprinsippene i moderne, finansiell investeringsteori. Sentrale temaer i kurset er minimum-varians porteføljeteori, markedseffisiens og aktiv bruk av derivatkontrakter med hensyn på risikostyring. Hvert tema er fundert i teori som muliggjør praktisk forståelse og ferdigheter innenfor fagområdet.

  Forkunnskaper
  Grunnkurs i investerings og finansieringsanalyse. I tillegg kreves forkunnskaper tilsvarende pensum i kursene BØK 2632 Financial Strategy, MET 2651 Økonometri og MET 2600 Matematisk analyse fra andre studieår på Bachelor finansstudiet.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Bodie, Zvi, Alex Kane and Alan J. Marcus. 2009. Investments. 8th ed. Boston, Mass.: McGraw-Hill. Ny utgave av tidligere lærebok. Forrige utgave kan brukes.

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Hirschey, Mark and John Nofsinger. 2010. Investments : analysis and behavior. 2nd ed. Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin

  Emneoversikt
  Kapittelhenvisningene er til Bodie, Kane og Marcus (BKM); Investments, 8. utgave:

  1. Capital Market - An Overview ch. 01-03
  2. Portefolio Theory ch. 05-08
  3. Capital Market Theory ch. 09-13
  4. Fixed-Income Instruments ch. 14-16
  5. Options and Futures ch. 20-23
  6. Portfolio Managment ch. 24-25

  Dataverktøy
  Excel and Maple. Dataverktøy tillates imidlertid ikke brukt som hjelpemiddel under eksamen.

  Gjennomføring
  Kurset gjennomføres med 54 timer undervisning over 14 uker i høstsemesteret. Diskusjon og gjennomgang av øvingsoppgaver, samt statistisk analyse av data fra Oslo Børs, inngår som en viktig del av undervisningen. Individuell semesteroppgave over et sentralt, selvvalgt eller oppgitt, tema innenfor fagområdet må være bestått for å oppnå avsluttende karakter i kurset. Det er plktig oppmøte til tre veiledningsseminar i forbindelse med seminaroppgaven. To midsemestereksamener, semesteropgaven, samt en avsluttende eksamen må alle være bestått for å godkjent karakter i kurset. Nærmere informasjon om semesteroppgaven samt avviklingen av eksamener gis ved semesterstart.


  Eksamen
  Karakter i kurset vil basere seg på følgende :

  Del 1 - Skriftlig skoleeksamen - 5 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Teller 70% av sluttkarakteren
  Del 2 - Prosjektoppgave - Omfang (lengde) 25 sider (eventuelle vedlegg kommer i tillegg). Oppgaven må skrives individuelt. Teller 30% av sluttkarakteren. Det kreves at begge eksamener nedenfor er bestått for å få samlet karakter i kurset.


  Eksamenskode(r)
  BØK 26102 - Skriftlig skoleeksamen, teller 70% av karakteren i BØK 2610 Finansielle investeringer, 15 studiepoeng.
  BØK 26103 - Prosjektoppgave, teller 30% av karakteren i BØK 2610 Finansielle investeringer, 15 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  BØK 26102 - Skriftlig eksamen: BI-definert eksamenskalkulator og rentetabeller.
  BØK 26103 - Prosjektoppgave: alle hjelpemidler er tillatt.

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang våren 2011. Høsten 2011 til og med våren 2013 er det ikke lenger eksamen i BØK 26101 Æ_Prosesseksamen. BØK 26101 er erstattet med kontinuasjonseksamener i BØK 26102 og BØK 26103.

  Tilleggsinformasjon