SLM 7001 Sustainable Development and Finance

SLM 7001 Sustainable Development and Finance

Course code: 
SLM 7001
Department: 
Finance
Credits: 
0
Course coordinator: 
Kjell Jørgensen
Geir Høidal Bjønnes
Course name in Norwegian: 
Bærekraftig utvikling og finans
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2024 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor  inkorporere knapphet i disse for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller.

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Forstå de utfordringene vårt samfunn står overfor.
 • Forstå fremveksten av fagområdet bærekraftig utvikling, og hvordan økonomi og finans spiller en viktig rolle som en sentral del av løsningen.
 • Forstå de ulike delene av bærekraftsbegrepet: (1) bærekraftig utvikling, (2) bærekraftig finans og (3) bærekraftige forretningsmodeller.
 • Forstå hvordan FNs bærekraftsmål og Planetary Boundaries danner en ramme for faget.
 • Forstå det finansielle systemets rolle i samfunnet og hvordan dette kan bidra til en omlegging til en bærekraftig utvikling.
 • Forstå de ulike nivåene av bærekraftig finans – fra bærekraftig finans 1.0 til bærekraftig finans 3.0.
Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Kunne vurdere grad av bærekraft i egen og andre bedrifter.
 • Bidra til å sette fokus på forståelse og utvikling av bærekraft i egen og andre bedrifter.
General Competence

Studentene skal utvikle en kritisk sans til eksisterende forretningspraksis og modeller. I tillegg skal studentene forstå hvordan finansfaget kan bidra til en mer effektiv omstilling til et bærekraftig samfunn. 

Course content
 • Bærekraftsbegrepet fra Brundtland-kommisjonen til FNs bærekraftsmål og Planet Boundaries.
 • De ulike delene av bærekraftsbegrepet:
  1. bærekraftig utvikling,
  2. bærekraftig finans og
  3. bærekraftige forretningsmodeller.
 • Tradisjonelle økonomiske modeller og hvordan disse må oppdateres – det finansielle systemets rolle.   
  • «Finance as usual»: kortsiktig aksjonærfokus
  • Bærekraftig finans 1.0: oppdatert aksjonærfokus med blant annet målfunksjon som tar hensyn til samfunn og miljø (negativ screening).
  • Bærekraftig finans 2.0: «Stakeholder» fokus (trippel bunnlinje). Fokus på mellomlang sikt.
  • Bærekraftig finans 3.0: Fokus på fellesgoder og langsiktig verdiskaping.
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien Bærekraftig finans, som består av består av kursene SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans, SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper, og SLM 7003 Finansiering av bærekraft. Kursene er basert på BIK 3120 Bærekraftig finans. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits