SLM 6005 Leadership: understand yourself, your employees and your organization

SLM 6005 Leadership: understand yourself, your employees and your organization

Course code: 
SLM 6005
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
0
Course coordinator: 
Cecilie Asting
Course name in Norwegian: 
Ledelse: forstå deg selv, dine medarbeidere og organisasjonen
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette kurset er en del av kurset Ledelse i teori og praksis og tilhører programmet Grunnutdanning i Ledelse
Bedrifter og organisasjoner står foran store utfordringer noe som krever kunnskap, utvikling og, tilpasning for ledere og medarbeidere. I kurset presenteres og diskuteres hva som bidrar til god ledelse. Kurset er aktuelt både for medarbeidere og ledere.

Learning outcomes - Knowledge

Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og kunnskap om

  • hva som ligger i begrepene ledelse, lederskap og administrasjon
  • teorier og metoder for å utøve god ledelse
  • å forstå at lederrollen er del av et komplisert samspill som innebærer at det ikke finnes en enkel løsning om hva ledelse og lederskap er.
Learning outcomes - Skills

Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og kunnskap om

  • hvordan lederrollen kan utøves
General Competence

 Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og ferdigheter i

  • å kjenne til sentrale teorier og metoder innen ledelse
  • å kunne reflektere over konsekvenser av ledelse og administrasjon i egen praksis.
Course content

•    Begrepsavklaring
•    Hvorfor er ledelse viktig
•    Hva er god ledelse 
•    Medarbeidernes syn på ledelse
•    Kunsten å motivere medarbeidere i pålagt hjemmekontor
 

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Lederskap - en introduksjon er en del av SLM- kursserien, Lederskap i teori og praksis,  som består av SLM-kursene SLM 6004 Lederskap - en introduksjon, SLM 6005 Ledelse: forstå deg selv, dine medarbeidere og organisasjonen og  SLM 6006 Ledelse som person og funksjon i en digital tid. Kursene er basert på BIK 2945 Ledelse i teori og praksis, 7.5 ECTS som tilhører programmet Grunnutdanning i ledelse. Dersom du har gjennomført de tre kursene fra samme SLM- kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng..

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits