SLM 6001 Distribution Channels

SLM 6001 Distribution Channels

Course code: 
SLM 6001
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
0
Course coordinator: 
Eirill Bø
Course name in Norwegian: 
Distribusjonskanaler
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette kurset gir en innføring i markedsføring og distribusjonskanaler. Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer står sentralt, som for eksempel valg mellom marked, hybrid og hierarki og mellom ulike former for kontrakter. Produktledelse handler om å forvalte en bedrifts produkter med sikte på å skape verdier for både bedriften og dens kunder.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for viktigheten av ulike eierstrukturer og måter å organisere forsyningskjeden på.

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kjennskap til alternative former for samarbeid mellom bedrifter i forsyningskjeden
 • Kjenne til drivkrefter bak valg av samarbeidsformer mellom bedriftene i forsyningskjeder
 • Inneha kunnskap om sammenhengen mellom ledelse, makt og konfliktstyring
 • transaksjonsegenskaper, styringsproblemer, transaksjonskostnader og styring/organisering
 • Kunnskap om produktledelse
 • Kunnskap om vertikal integrasjon
 • Kunnskap om franchising
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare de økonomiske, sosiale og politiske perspektivene for å analysere en markedsføringskanal/distribusjonskanaler

Studentene skal være i stand til å:

 • Kartlegge og vurdere konsekvensene av valg av ulike måter å organisere forsyningskjeden
 • Vurdere ulike former for påvirkning og gjennomføring av strategier i forsyningskjeden basert på makt og avhengighetsforhold
 • Analysere transaksjoner og vurdere konsekvenser av transaksjonsegenskaper for valg av ulike styringsformer, som for eksempel marked, hybrid og hierarki og mellom ulike former for kontrakter.
 • Kunne forvalte en portefølje av produktkategorier og produkter
General Competence

Kjenne til ulik samarbeidsformer og organiseringer i en forsyningskjede

Course content
 • Markedsføringsbegrepet
 • Servicenivåer og markedsdekning
 • Transaksjonskostnadsanalyse
 • Distribusjonskanaler
 • Markedsføringskanaler
 • Markedsføringskanalens ulike servicenivåer og markedsdekning
 • Makt og konflikter
 • Produktledelse
 • Produktportefølje
 • Marketing mix
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Logistikk og Markedsføring som består av består av SLM-kursene SLM 6001 Distribusjonskanaler, SLM 6002 Prognoser, lagerstyring og logistikkmålinger, og SLM 6003 Logistikk, innkjøp og transport. Kursene er basert på kurset BIK 2902 Logistikk og Markedsføring, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits