SLM 5003 Strategic Implementation

SLM 5003 Strategic Implementation

Course code: 
SLM 5003
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
0
Course coordinator: 
Erik Wilberg
Course name in Norwegian: 
Strategisk implementering
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Djevelen gjemmer seg i detaljene – er det sagt. Det hjelper ikke med gode strategiske planer dersom de ikke lar seg gjennomføre. Dette kurset tar for seg viktige prinsipper for strategisk implementering; organisering, prosjekter og strategiske kart og ikke minst kommunikasjon og oppfølging. 

Learning outcomes - Knowledge

Kunne bygge opp en realistisk plan for implementering av en valgt strategi

Learning outcomes - Skills

Kunne formulere et strategisk kart

General Competence

Kunne identifisere viktige utfordringer i strategiske forandringer

Course content

Dette kurset tar for seg viktige prinsipper for strategisk implementering.

Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2951 Strategi i praksis finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Strategi i praksis, som består av består av SLM-kursene SLM 5001 Strategiske analyser, SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller, og SLM 5003 Strategisk implementering. Kursene er basert på kurset BIK 2951 Strategi i praksis, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits