SLM 5002 Strategic Choices and Business Models

SLM 5002 Strategic Choices and Business Models

Course code: 
SLM 5002
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
0
Course coordinator: 
Tarjei Alvær Heggernes
Course name in Norwegian: 
Strategiske valg og forretningsmodeller
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Det er flere måter å tenke verdiskaping på enn en ren verdikjede. Og i dag er det også viktig å få med seg hvilken betydning digitaliseringen har i valg av overordnet strategi. Hvilken risiko er man villig til å ta? Hvor finnes det unike som gjør at akkurat din virksomhet velges?

Learning outcomes - Knowledge

Få kunnskap om hva som ligger i begrepet strategi.

Learning outcomes - Skills

Begrunne et strategisk valg.

General Competence

Kunne redegjøre for utviklingen av forretningsmodeller.

Course content

Strategiske valg handler om å velge retning for en virksomhet basert på analyser av omgivelsene og egne ressurser. I dette kurset tar vi for oss utviklingen av ulike forretningsmodeller.

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Strategi i praksis, som består av består av SLM-kursene SLM 5001 Strategiske analyser, SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller, og SLM 5003 Strategisk implementering. Kursene er basert på kurset BIK 2951 Strategi i praksis, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits