SLM 2002 Project Planning and Project Organisation

SLM 2002 Project Planning and Project Organisation

Course code: 
SLM 2002
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
0
Course coordinator: 
Anne Live Vaagaasar
Course name in Norwegian: 
Prosjektplanlegging og prosjektorganisering
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. I disse tre kursene får du relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs for å arbeide i eller med prosjekter.

Learning outcomes - Knowledge
  • Kunne forstå viktige planleggingsprinsipper.
  • Kunne beherske overordnet planlegging av prosjektet, med vekt på milepæl-planlegging.
Learning outcomes - Skills
  • Kunne lage og bruke ansvarskart på forskjellige nivå i prosjektarbeidet.
General Competence
  • Kjenne til forskjellige sentrale prinsipper for organisering av prosjekter og forstå ekstern og intern organisering av prosjekter.
Course content

Være kjent med de forskjellige rollene i prosjektarbeidet, og hva de innebærer.

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Prosjektledelse, som består av består av SLM-kursene SLM 2001 Prosjektbegrepet og prosjektetablering, SLM 2002 Prosjektplanlegging og prosjektorganisering, og SLM 2003 Prosjektstyring. Kursene er basert på BIK 6600 Prosjektledelse 1, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits