SLM 1001 The digital transformation

SLM 1001 The digital transformation

Course code: 
SLM 1001
Department: 
Marketing
Credits: 
0
Course coordinator: 
Cecilie Staude
Tarjei Alvær Heggernes
Course name in Norwegian: 
Den digitale transformasjonen
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette kurset tilhører kursserien Digital forretningsforståelse.
Automatisering, kunstig intelligens og bruk av nye digitale teknologier gjør for alvor inntog i norske verdikjeder. Digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller som vil transformere de fleste sektorer i nærings- og arbeidsliv. I dette kurset får du en innføring i hvordan teknologi og digitalisering som drivere påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift.

Learning outcomes - Knowledge
  • Forklare begreper og reflektere over hvordan digitalisering, automatisering og store data utgjør et spennende mulighetsområde forretningsmodeller og forretningsdrift
Learning outcomes - Skills
  • Kunne kartlegge informasjonsbehovet til sentrale prosesser i virksomheter
General Competence
  • En innføring i hvordan teknologi og digitalisering som drivere påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift.
Course content
  • Digitalisering som begrep
  • Perspektiver på digitalisering
  • Industri 4.0 som begrep
  • Teknologier i Industri 4.0
  • Gevinstperspektivet
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Digital forretningsforståelse, som består av består av SLM-kursene SLM 1001 Den digitale transformasjonen, SLM 1002 Digital forretningsstrategi, og SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk. Kursene er basert på kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits