MAN 2971/2972 Transactions and restructuring

MAN 2971/2972 Transactions and restructuring

Course code: 
MAN 2971/2972
Department: 
Law and Governance
Credits: 
15
Course coordinator: 
Eivind Furuseth
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMoM - Tax, Specialisation
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I dette kurset gjennomgår man konkret de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette. For å forstå grensene for gjennomskjæring legges det vekt på å forstå de forretningsmessige formål i forbindelse med omorganisering

Deltakerne vil kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser, samt forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv. Det legges stor vekt på nye regler om omorganisering på tvers av landegrensene. Programmet vil også behandle internasjonale omorganiseringer bl.a. i lys av EUs fusjonsdirektiv.

Learning outcomes - Knowledge

Kunnskapsmål – ha kjennskap til regler om

Forholdet mellom selskapsrett, regnskapsrett og skatterett om transaksjoner og omordanisering
Systematisering omdannelse – begreper
Forretningsmessige formål med omorganiseringer
Skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer
Fusjoner
Fisjoner
Drop down
Konserninterne overføringer
Omdannelse
Aksjesalg for hele virksomheter
Innmatsalg vs aksjesalg
Gjennomskjæring ved transaksjoner
Dispensasjoner
Opphør - likvidasjon
Konkurs
Internasjonale omorganiseringer
Transaksjonsomkostninger
Generasjonsskifte og arveavgift
Tilpasninger og gjennomskjæring
Endringsforslag om omorganisering
Avgifter ved omorganisering
EUs fusjonsdirektiv

Learning outcomes - Skills

Forstå forskjellige juridiske konstruksjoner som brukes ved omorganiseringer
se samspillet mellom forskjellige rettsområder ved omorganisering
kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser
forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv
 

Learning Outcome - Reflection

Studentene skal gis et solid teoretisk fundament for å håndtere de mange kompliserte samspill av regler ved omorganisering og den skattemessige behandling

Course content

Begreper og inndelinger
Forretningsmessige behov
Fusjon
Fisjon
Konserninterne overføringer
Omdannelse
Regnskapsmessige tilnærminger
Innmatsalg
Aksjesalg
Likvidasjon
Internasjonale omorganiseringer
Finansdepartementets høringsutkast til endringer
Generasjonsskifte
Omgåelse
EUs merger directiv

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Tillit og redelighet er avgjørende for all akedemisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution
The applicant must be at least 25 years of age
At least two years work experience within taxes and taxation. 

Required prerequisite knowledge

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. Grunnleggende innsikt i selskapsbeskatning er nødvendig. En dags undervisning er på engelsk og noe av eksamensoppgaven. Grunnleggende engelskkunnskaper er nødvendig, men intet skal besvares på engelsk.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN29721
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100Yes4 Hour(s)
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Bilingual dictionary, Native tongue - English
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Compilation of tax laws
Individual
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 29711
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
-
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 2)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Bilingual dictionary, Native tongue - English
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Compilation of tax laws
Duration:4 Hour(s)
Comment:
Exam code:MAN29721
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-2)
Support materials:
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:MAN 29711
Grading scale:ECTS
Resit:-
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
200
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gjems-Onstad, Ole; Norge   Skattelovsamlingen Studentutg Gyldendal juridisk Eller andre skattelovsamlinger (Jarøy).
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Gjems-Onstad, Ole; Hoch-Nielsen, Einar 2011 Skatterett: spørsmål og svar 7. utg Gyldendal akademisk  
Skattedirektoratet   Skatte-ABC   Gyldendal  
Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen 2014 Bedrift, selskap og skatt: skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere 6. utg Universitetsforl  
Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole 2015 Norsk bedriftsskatterett 9. utg Gyldendal akademisk Kap. 30-31
Liland, Anders H. 2016 Fusjon og fisjon av selskaper   Universitetsforlaget Kapittel: 1,2 og 25-40