BST 1612 Applied Macroeconomics

APPLIES TO ACADEMIC YEAR 2012/2013

BST 1612 Applied Macroeconomics

Responsible for the course
Terje Synnestvedt

Department
Department of Economics

Term
According to study plan

ECTS Credits
15

Language of instruction
Norwegian

Introduction

  Learning outcome

   Prerequisites


   Compulsory reading
   Books:
   Isachsen, Arne Jon og Geir Bjønnes Høidal. 2004. Globale penger. Gyldendal Akademisk
   Patterson, Kerry D.. 2000. An introduction to applied econometrics : a time series approach. Macmillian. Kap 2,3,6,7,8,14
   Steigum, Erling. 2004. Moderne makroøkonomi. Gyldendal akademisk. Kap 4, 9.4, og kap 10 - 14


   Other:
   Utvalgte artikler som legges ut på Itslearning


   Recommended reading
   Books:
   Grenness, Tor. 2001. Innføring i vitenskapsteori og metode. 2. utg. Universitetsforlaget. Kap 3-9
   Steigum, Erling og og Robert G. Hansen. 2005. Hjelper til Moderne makroøkonomi. 2. utg. Gyldendal akademisk


   Course outline

    Computer-based tools


    Learning process and workload


     Examination


     Examination code(s)


     Examination support materials


     Re-sit examination


     Additional information