BIK 3053 Digital Management and Strategy

BIK 3053 Digital Management and Strategy

Course code: 
BIK 3053
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Ragnvald Sannes
Course name in Norwegian: 
Digital ledelse og strategi
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I dette kurset skal vi se på ledelsesmessige og strategiske aspekter ved digitalisering. 

Første hovedtema er organisering, spesielt med hensyn til hvordan kjente metoder for digital innovasjon (for eksempel design thinking, lean startup og smidig utvikling) påvirker prinsipper for organisering. Kurset fortsetter med et lederperspektiv på hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser. Avslutningsvis ser vi på ser vi på utviklingen av digitaliseringens plass i strategiprosesser og hvordan plattformøkonomien med fokus på virksomhetens forretningssystemer kan støtte verdiskapingen i virksomheter. Digitalisering har store konsekvenser for all forretningsdrift. En velutviklet digital strategi er avgjørende for at virksomheter skal utvikle seg og overleve i fremtiden. 

Kurset består av de tre SLMene SLM 3004 Organisere for digital innovasjon, SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet og SLM 3006 Digital strategi.

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført kurs vil kandidatene

  • Ha kunnskap om ulike former for organisering av digital innovasjon og hva som kjennetegner en aktørorientert organisering.
  • Ha kunnskap om endringsprosesser og endringsledelse samt ha innsikt i hvordan man kan bygge (eller bryte ned) endringskapasitet ved kontinuerlige endringer.
  • være i stand til å redegjøre for hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i forhold til en digitaliseringsstrategi.
Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført kurs vil kandidatene kunne

  • Kunne å være en aktiv deltaker i arbeid med digital innovasjon
  • Kunne lede medarbeidere i en aktørorientert organisering
  • Analysere endringsutfordringer og planlegge endringsprosesser for å møte disse utfordringene
  • Analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer
  • Identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelige i og utenfor virksomheten, og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.
General Competence

Etter gjennomført kurs vil kandidatene ha tilegnet seg en generell forståelse for utfordringer knyttet til ledelse av digitalisering. De vil kunne ha et holistisk perspektiv på organisatoriske prosesser som følger av digitalisering.

Course content

Kurset består av tre hovedtemaer knytte til tre sentrale aspekter ved digitalisering: organisering, endringskapasitet og strategi

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien Digital ledelse og strategi, som består av de tre kursene SLM 3004 Organisere for digital innovasjon, SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet og SLM 3006 Digital strategi. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen BIK 3053 Digital ledelse og strategi, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 30531
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No72 Hour(s)Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:72 Hour(s)
Comment:
Exam code: BIK 30531
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
BIK 2941100
Credit reductions:
Course code:BIK 2941
Credit reduction:100
Reduction description

This course, BIK 3053 Digital Management and Strategy, have a credit reduction of 100% with BIK 2941 Understanding the Digitalisation in Business, 7,5 ECTS, because the thematic part of the module, SLM 3XX6 Digital strategi for SMB, is a customized version of SLM 1002 Digital Business Strategy.

Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Prepare for teaching
30 Hour(s)
Student's own work with learning resources
101 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.