BIK 2944 Public Procurement – Innovation and Sustainability

BIK 2944 Public Procurement – Innovation and Sustainability

Course code: 
BIK 2944
Department: 
Law and Governance
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Marit Sjøvaag
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Special Course
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

'Offentlige anskaffelser' er i ferd med å etableres som eget fagområde. Dette kurset gir
praksisrelevant kunnskap om operasjonelle, strategiske og juridiske rammer for alle som er
involvert i offentlige anskaffelser, både på innkjøps- og tilbudssiden. Kurset gir en innføring i
de nye regulatoriske rammene rundt offentlige innkjøp, og introduserer deltakerne til
tenkemåter og teknikker som øker sannsynligheten for innovasjon i både offentlig og privat
sektor.
Deltakerne vil studere situasjonen for sin egen sektor (eller en gitt sektor) og diskutere
betingelser for bærekraftige innovasjoner. Kurset dekker verdikjedeledelse, innovasjonsledelse
og bærekraftsvurderinger under usikkerhet. Kurset bruker nettbaserte løsninger og
bidrar til nettverksbygging.
 

Learning outcomes - Knowledge

Deltakeren vil kjenne til
• ulike perspektiver for offentlige anskaffelser
• innholdet i regulatoriske rammeverk for offentlige anskaffelser både i Norge og i EU
• ulike innovasjonsprosesser, og hvordan innkjøpsprosessen kan stimulere til innovasjon
•  behov for offentlig-privat samarbeid for resultatoppnåelse
• muligheter og utfordringer med livsløpsanalyser
• Best Practice fra offentlige innkjøp for innovasjon og bærekraft
 

Learning outcomes - Skills

Deltakeren vil kunne
• gjenkjenne og legge til rette for gode innovasjonsprosesser
• bidra til godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og mellom innkjøper og tilbyder
• bruke nytt regulatorisk rammeverk som konstruktivt utgangspunkt for samarbeidsprosesser
• utarbeide gode resultatmål under usikkerhet og redusert visibilitet
• gjennomføre en strategisk prosess
 

Learning Outcome - Reflection

• Deltakerne vil bygge en felles forståelse for prinsippene for innovasjon og bærekraft
• Deltakerne vil få et bevisst forhold til hvilke muligheter og begrensninger som finnes for å nå sentrale samfunnsmål gjennom god bruk av offentlige anskaffelser
• Deltakere vil få forståelse for at regelverket er et dynamisk system
 

Course content

• Rammeverk for offentlige anskaffelser
• Verdikjedeledelse
• Innovasjonsledelse
• Strategiske innkjøp
• Bærekraftsvurderinger og livsløpsanalyser
 

Learning process and requirements to students

Kurset gjennomføres med 28 undervisningstimer i samling, to ganger to dager over ett semester.
Mellom samlingene vil studentene arbeide med en spesifikke spørsmål knyttet til sin egen eller andres bedriftscase i prosjektoppgaven. Hensikten er å sørge for progresjonen i
læreprosessen, og vurdere anvendelse av gjennomgått stoff.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 29441
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:BIK 29441
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Workload activityDurationType of durationComment student effort
Teaching28Hour(s)
Self study50Hour(s)
Group work / Assignments15Hour(s)
Prepare for teaching60Hour(s)
Examination50Hour(s)
Expected student effort:
Workload activity:Teaching
Duration:28 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Self study
Duration:50 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Group work / Assignments
Duration:15 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Prepare for teaching
Duration:60 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Examination
Duration:50 Hour(s)
Comment:
Sum workload: 
203

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Biong, Harald; Nes, Erik B.; Sande, Jon Bingen cop. 2016 Markedsføring på bedriftsmarkedet 4. utg Universitetsforl kapitlene 2,3,6,7, 8. Totalt 170 sider
Weele, Arjan J. van cop. 2014 Purchasing & supply chain management: analysis, strategy, planning and practice 6th ed Cengage Learning kapitlene 4 -7,9, 15, 17. Totalt 160 sider
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Tilleggsnotat 1 til 3: Tillegg til Biong, Nes og Sande (se pdf-fil). Totalt 48 sider
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
State of the Art Report Life Cycle Costing. Totalt 50 sider
Website
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Difis sider om offentlige anskaffelser
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
Forskrift til anskaffelsesloven Forskrift til anskaffelsesloven Resource
Lov om offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser Resource
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Dragsten, M. (2018) Lov om offentlige anskaffelser kommentarutgave. Universitetsforlaget
Goller, Morten 2017 Anskaffelsesrett i et nøtteskall 2. utg Gyldendal juridisk
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
OECD Public Governance Reviews (21t7l Public Procurement for lnnovation - Good Practices and