SLM 6009 Sirkulær økonomi og konkurransekraft

SLM 6009 Sirkulær økonomi og konkurransekraft

Kurskode: 
SLM 6009
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Espen Roy Skaldehaug
Emnenavn på engelsk: 
Circular Economy and Competitiveness
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Formålet er å skape forståelse for at optimering av eierinteresser ikke nødvendigvis er tilfredsstillende styringsmodell i en verden med begrensede globale ressurser. Spørsmålet blir da, hvordan og hvilke endringer bør gjennomføres? Hvordan bør kapitalismen endres? Hvem kan bidra?

Videre er hensikten å gi en oversikt over sirkulær økonomisk logikk, sirkulær økonomiske løsninger og sirkulær økonomiske teori, modeller og verktøy.

I en usikker verden er betydningen av fleksibilitet, evnen til å planlegge på en måte som gjør at utfallet blir «best» mulig, av stor verdi. Hvordan planlegge for økt fleksibilitet?

Kunnskapsmål

Etter endt kurs

 • Kjenner studentene til fordeler og ulemper med fokus på maksimering av eierinteresser, inklusive perioderegnskapet.
 • Forstår studentene hva som skal til for å utvikle nye styrings-/måleparametere (Environmental, Social and Governance Metrics)
 • Har studentene utviklet innsikt i hvordan sirkulær økonomisk logikk skaper økonomiske muligheter
Ferdighetsmål

Etter endt kurs

 • Kan studentene vurdere mulige forbedringsområder av det bedriftsøkonomiske fagområdet. Hvor går veien videre?
 • Behersker studentene sirkulær økonomisk logikk og hvordan de skal kunne bidra til at virksomheter gjør nødvendige endringer for å fremstå som konkurransedyktige i fremtiden.
 • Kan studentene vurdere betydningen av fleksibilitet, det være seg å forsterke et positivt utfall, forbedre et negativt utfall eller utsette beslutningen i påvente av relevant informasjon.
 • Kan studentene utføre bedriftsøkonomiske kalkulasjoner i tilknytning til sirkulær økonomi
Generell kompetanse

Studenten har kompetanse om viktigheten av å kunne gjøre tilpasninger for øke virksomhetens konkurransekraft under skiftende rammebetingelser, det være seg markedsmessige eller regulatoriske endringer.

Kursets innhold
 • Fra maksimering av eierverdi til maksimering av eierverdi og delt verdi, samtidig!
 • Bedriftsøkonomi og betydningen av eksternaliteter
 • Sirkulær økonomi
 • Fleksibilitetslogikk og betydningen av dette for utviklingen av fagområdet økonomistyring.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. Det vil bli brukt XL.

Litteraturlisten til BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Økonomi- og forretningsforståelse, som består av SLM-kursene SLM 6007 Økonomistyring og strategi, SLM 6008 Optimale verdikjeder og lean-ledelse og SLM 6009 Sirkulær økonomi og konkurransekraft. Kursene er basert på kurset BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse, 7.5 studiepoeng. Hvis du har fullført tre emner fra samme SLM-emneserie, og oppfyller opptakskravene for å ta BI-eksamen, kan du ta en eksamen innen den emneseien, som til sammen gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits