SLM 6007 Økonomistyring og strategi

SLM 6007 Økonomistyring og strategi

Kurskode: 
SLM 6007
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Espen Roy Skaldehaug
Kursnavn på engelsk: 
Managerial Accounting and Strategy
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Formålet er å belyse sammenhengen mellom bedriftsøkonomiske beslutninger og virksomhetens overordnede bedriftsøkonomisk mål. I det bedriftsøkonomisk fagområdet i dag innebærer dette typisk fokus på maksimering av eiernes verdier (shareholder value) og beslutninger/målstyring for å understøtte dette. Kundefokus, kundebasert kvalitetslogikk og eliminering av verdidestruksjon er eksempler på sentrale temaer. Forståelse for anvendelse av nåverdimetoden og netto nåverdimetoden er viktig for å evne å gjennomføre praktiske kalkulasjoner i forbindelse med bedriftsøkonomiske beslutninger.

Økonomistyring handler om å fatte best mulige bedriftsøkonomiske beslutninger, men det handler også om å styre mot vedtatte mål. Målformuleringer og valg av kritiske styringsparametere (Kritiske PrestasjonsIndikatorer) står sentralt i temaet målstyring.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs

  • Har studentene innsikt i/behersker studentene økonomisk maksimering av eiernes interesser («Shareholder value»)
  • Forstår studentene sammenhengen mellom maksimering av eiernes interesser og selskapets strategi
  • Har studentene oversikt over verdiskapning og kundefokus
Ferdighetsmål

Etter endt kurs

  • Kan studentene anvende nåverdimetoden og netto nåverdimetoden til kalkulering av bedriftsøkonomiske verdier, forretningsøkonomiske beslutninger
  • Kan studentene bruke og velge kritiske prestasjonsindikatorer i praksis
  • Kan studentene drive bedriftsøkonomisk beslutningstaking og verdikalkulasjon i praksis
Generell kompetanse

Etter endt kurs har studentene studentene opparbeidet kompetanse om logikken bak maksimering av eiernes økonomiske interesser, hvordan dette har betydning for bedriftsøkonomisk styring, og kan gjennomføre bedriftsøkonomiske kalkulasjoner for valg mellom ulike handlingsalternativ.

Kursets innhold
  • Bedriftsøkonomisk logikk, bedriftsøkonomiske beslutninger og sammenhengen til virksomhetens strategi
  • Forretningsøkonomi og beslutninger, praktiske kalkulasjoner
  • Økonomistyring, modellering, målstyring, valg av KPIer (Kritiske PrestasjonsIndikatorer)
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. Det vil bli brukt XL.

Litteraturlisten til BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Økonomi- og forretningsforståelse, som består av SLM-kursene SLM 6007 Økonomistyring og strategi, SLM 6008 Optimale verdikjeder og lean-ledelse og SLM 6009 Sirkulær økonomi og konkurransekraft. Kursene er basert på kurset BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse, 7.5 studiepoeng. Hvis du har fullført tre emner fra samme SLM-emneserie, og oppfyller opptakskravene for å ta BI-eksamen, kan du ta en eksamen innen den emneseien, som til sammen gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits