SLM 6007 Managerial Accounting and Strategy

SLM 6007 Managerial Accounting and Strategy

Course code: 
SLM 6XX7
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
0
Course coordinator: 
Espen Roy Skaldehaug
Course name in Norwegian: 
Økonomistyring og strategi
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Formålet er å belyse sammenhengen mellom bedriftsøkonomiske beslutninger og virksomhetens overordnede bedriftsøkonomisk mål. I det bedriftsøkonomisk fagområdet i dag innebærer dette typisk fokus på maksimering av eiernes verdier (shareholder value) og beslutninger/målstyring for å understøtte dette. Kundefokus, kundebasert kvalitetslogikk og eliminering av verdidestruksjon er eksempler på sentrale temaer. Forståelse for anvendelse av nåverdimetoden og netto nåverdimetoden er viktig for å evne å gjennomføre praktiske kalkulasjoner i forbindelse med bedriftsøkonomiske beslutninger.

Økonomistyring handler om å fatte best mulige bedriftsøkonomiske beslutninger, men det handler også om å styre mot vedtatte mål. Målformuleringer og valg av kritiske styringsparametere (Kritiske PrestasjonsIndikatorer) står sentralt i temaet målstyring.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs

  • Har studentene innsikt i/behersker studentene økonomisk maksimering av eiernes interesser («Shareholder value»)
  • Forstår studentene sammenhengen mellom maksimering av eiernes interesser og selskapets strategi
  • Har studentene oversikt over verdiskapning og kundefokus
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs

  • Kan studentene anvende nåverdimetoden og netto nåverdimetoden til kalkulering av bedriftsøkonomiske verdier, forretningsøkonomiske beslutninger
  • Kan studentene bruke og velge kritiske prestasjonsindikatorer i praksis
  • Kan studentene drive bedriftsøkonomisk beslutningstaking og verdikalkulasjon i praksis
General Competence

Etter endt kurs har studentene studentene opparbeidet kompetanse om logikken bak maksimering av eiernes økonomiske interesser, hvordan dette har betydning for bedriftsøkonomisk styring, og kan gjennomføre bedriftsøkonomiske kalkulasjoner for valg mellom ulike handlingsalternativ.

Course content
  • Bedriftsøkonomisk logikk, bedriftsøkonomiske beslutninger og sammenhengen til virksomhetens strategi
  • Forretningsøkonomi og beslutninger, praktiske kalkulasjoner
  • Økonomistyring, modellering, målstyring, valg av KPIer (Kritiske PrestasjonsIndikatorer)
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. Det vil bli brukt XL.

Litteraturlisten til BIK XXXX Økonomi- og forretningsforståelse finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

The course is part of the SLM course series, Business Management, which consists of the SLM courses SLM 6007 Managerial accounting and strategy, SLM 6008 Value Chain Optimalization and Lean Management and SLM 6009 Circular Economy and Competitiveness. The courses are based on the course BIK 2953 Business Management, 7.5 credits. If you have completed three courses from the same SLM course series, and meet the admission requirements for taking the BI exam, you can take an exam within that course course, which gives a total of 7.5 credits.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits