SLM 6006 Ledelse som person og funksjon i en digital tid

SLM 6006 Ledelse som person og funksjon i en digital tid

Kurskode: 
SLM 6006
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Asting
Emnenavn på engelsk: 
Leadership as a person and function in a digital age
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er en del av kurset Ledelse i teori og praksis og tilhører programmet Grunnutdanning i Ledelse
Bedrifter og organisasjoner står foran store utfordringer. Digitalisering påvirker ledelse innen alle samfunnsområder, verden er inne i en omfattende krise, og alt dette er utfordrende for ledelse, strategier og kommunikasjonsmåter. Digital ledelse, kriseledelse, transformasjonsledelse, situasjonsbestemt ledelse og om det er en norsk ledelsesmodell er derfor sentrale tema i dette kurset.   

Kunnskapsmål

Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og kunnskap om

  • hva som ligger i begrepene ledelse, lederskap og administrasjon
  • teorier og metoder om aktuelle tilnærminger til ledelse og lederskap.
Ferdighetsmål

Studenten skal kunne anvende

 

  • relevante teorier på virkelige og realistiske problemstillinger som gjelder ledelse og lederrollen.
  • skal kunne reflektere over egen utøvelse av lederrollen i egen praksis
Generell kompetanse

Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og ferdigheter i

 

  • å forstå hvordan aktuelle samfunnsmessige forholde påvirker lederroller
  • sentrale metoder og teorier for utøvelse av lederrollen i dagens samfunn
Kursets innhold

•    Begrepsavklaring
•    Digital ledelse
•    Ledelse i krise
•    Ledelse på norsk
•    Situasjonsbestemt ledelse 
•    Transformasjonsledelse
 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videoforelesinger.
 

Litteraturlisten til BIK 2945 Ledelse i teori og praksis finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Lederskap - en introduksjon er en del av SLM- kursserien, Lederskap i teori og praksis,  som består av SLM-kursene SLM 6XX4 Lederskap - en introduksjon, SLM 6XX5 Ledelse: forstå deg selv, dine medarbeidere og organisasjonen og  SLM 6XX6 Ledelse som person og funksjon i en digital tid. Kursene er basert på BIK 2945 Ledelse i teori og praksis, 7.5 ECTS som tilhører programmet Grunnutdanning i ledelse. Dersom du har gjennomført de tre kursene fra samme SLM- kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits