SLM 3002 Digitalt innovasjonsarbeid

SLM 3002 Digitalt innovasjonsarbeid

Kurskode: 
SLM 3002
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Emnenavn på engelsk: 
Digital innovation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er et av tre kurs i kursserien den digitale endringsagenten. En digital endringsagent er en som kan identifisere digitale muligheter, iverksette initiativ for å utforske disse, og kunne gjennomføre en prosess for å realisere tiltakene. Det forutsetter kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i digitale verktøy, evne til å kunne drive digitale innovasjonsprosesser, og innsikt i hvordan kan organisere og gjennomføre endringer.

Formålet med kursene er å utvikle deltakernes digitale kompetanse og ferdigheter samt gjøre de i stand til å bidra til digitale endringer. ​

Fokus i dette kurset er ar utviklingen i digital teknologi har bidratt til nye metoder og verktøy for innovasjon. I dette kurset får du en innføring i innovatørens metode som er et rammeverk for å utvikle digitale prosesser og tjenester. Du vil også lære hvordan du kan designe en digital løsning på 1-2-3 gjennom en oppgave der du kan designe en mock-up til en digital løsning.

Kunnskapsmål
 • En oversikt over innovasjonsbegrepet og ulike former for innovasjon
 • Forstå hvordan digitalisering påvirker hvordan vi jobber med innovasjon
 • Kjenne til metodikker for digital innovasjon
 • Få en innføring i innovatørens metode
Ferdighetsmål
 • Kunne anvende teknikker og verktøy for digital innovasjon
 • Kunne lage en enkel prototyp (mock-up)
 • Kunne anvende innovarøegsn metode i egen virksomhet
Generell kompetanse

Ha en generell forståelse for verdien av en utforskende og eksperimentell tilnærming til innovasjon.

Kursets innhold

Kurset er delt i to hovedtemaer.

Digital innovasjon

 • Innovasjonsbegrepet og dets dimensjoner
 • Utvikling i innovasjonsarbeid 
 • Lineære og sirkulære innovasjonsmodeller

Metodikk for innovasjon

 • Innsikt
 • Problem
 • Løsning
 • Realiseringsplan
 • Pivotering
 • Skalering

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2949 Den digitale endringsagenten finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Digital endringsagent, som består av består av SLM-kursene SLM 3001 Forstå digitale muligheter, SLM 3002 Digitalt innovasjonsarbeid, og SLM 3003 Digitale endringer. Kursene er basert på kurset BIK 2949 Den digitale endringsagenten, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.
 

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits