SLM 3001 Forstå digitale muligheter

SLM 3001 Forstå digitale muligheter

Kurskode: 
SLM 3001
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Emnenavn på engelsk: 
Understand Digital Opportunities
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er et av tre kurs i kursserien den digitale endirnsagenten. En digital endringsagent er en som kan identifisere digitale muligheter, iverksette initiativ for å utforske disse, og kunne gjennomføre en prosess for å realisere tiltakene. Det forutsetter kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i digitale verktøy, evne til å kunne drive digitale innovasjonsprosesser, og innsikt i hvordan kan organisere og gjennomføre endringer.

Formålet med kursene er å utvikle deltakernes digitale kompetanse og ferdigheter samt gjøre de i stand til å bidra til digitale endringer. ​

Fokus i dette kurset er hvordan digital teknologi påvirker virksomheter. Digitalisering redefinerer hva som er mulig. Skal du kunne utnytte de mulighetene som skapes må du ha forståelse for hvordan digital teknologi utvikler seg og ha erfaring med hvor enkelt det er å ta i bruk moderne løsninger.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:

 • En oversikt over sentrale begreper innen digitalisering
 • Kjennskap til eksempler på digitalisering og digitale muligheter
 • Forståelse for hvordan digital teknologi kan påvirke egen virksomhet og bransje
 • Kjennskap til verktøy for automatisering av arbeidsflyt
 • Kjennskap til utfordringer og muligheter med maskinlæring 
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å:

 • Gjennomføre en analyse av forretningsmessige muligheter og utfordringer for digitalisering i egen virksomhet
 • Utarbeide en omforent situasjonsbeskrivelse
 • Ta i bruk digitale løsninger for utprøving eller eksperimentering
Generell kompetanse

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en generell forståelse for digitale muligheter og en redusert terskel for å teste nye digitale verktøy.

Kursets innhold

Kurset er delt inn i tre hovedtemaer.

Digitalisering og digitale muligheter

 • Begreper og modeller for digitalisering?
 • Teknologisk utvikling som driver
 • Eksempler på digitalisering

Digitale verktøy i praksis

 • En kort introduksjon til ulike verktøy for automatisering
 • Demonstrasjon av anvendelser
 • Praktiske øvelser

Digitale muligheter

 • Analyse av dagens situasjon i egen virksomhet
 • Analyse av nye muligheter og dets effekt på egen virksomhet
 • Identifisere digitale initiativ
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2949 Den digitale endringsagenten finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Digital endringsagent, som består av består av SLM-kursene SLM 3001 Forstå digitale muligheter, SLM 3002 Digitalt innovasjonsarbeid, og SLM 3003 Digitale endringer. Kursene er basert på kurset BIK 2949 Den digitale endringsagenten, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.
 

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits