SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk

SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk

Kurskode: 
SLM 1003
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Tarjei Alvær Heggernes
Emnenavn på engelsk: 
Digital Communication and Social Networks
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset Digital Kommunikasjon og Sosiale Nettverk tilhører kursserien Digital forretningsforståelse, og er en del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder.

Kurset i Digital kommunikajson og sosialenettverk gir deg en innføring i hvordan sosiale plattformer som teknologier kan utløse gevinster og gi konkurransefortrinn innenfor ulike forretningsfunksjoner i en virksomhet. 

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål

Etablere kunnskap om hvordan bruk av teknologi og et ellers fragmentert medielandskap endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring

Ferdighetsmål
  • Redegjøre for hvordan nettjenester forenkler og forbedrer markedsføring, kommunikasjon og samhandling med interne og eksterne interessenter
Generell kompetanse

Du får en innsikt i hvordan sosiale medier som teknologier kan bidra til gevinstrealisering innenfor ulike forretningsområder og eksisterende forretningsfunksjoner i en virksomhet.

Kursets innhold

Den digitale kundereisen

Sosiale medier rolle i forretningsdrift

Planleggingsprosessen

Teknologier for effektiv samhandling

Åpne innovasjonsprosesser

Digital markedsføring

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse finner du her.  Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Digital forretningsforståelse, som består av består av SLM-kursene SLM 1001 Den digitale transformasjonen, SLM 1002 Digital forretningsstrategi, og SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk. Kursene er basert på kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits