JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk

JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk

Kurskode: 
JUR 3624
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Roy Kristen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Accountant practice and ethics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i studieplanen for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 8 februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører)

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene dyptgående kunnskap om lovkravene for å praktisere som autorisert regnskapsfører, herunder kravene i god regnskapsføringsskikk. Studentene skal også ha grunnleggende kunnskap om vurdering og løsning av etiske dilemmaer innen regnskapsføring.

 

Ferdighetsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal kunne drøfte og løse konkrete problemstillinger innenfor god yrkesutøvelse og regnskapsføringsskikk. Studentene skal også kunne drøfte case om etiske dilemmaer.
 

Holdningsmål

Utvikle bevissthet om viktigheten av god yrkesutøvelse og etisk opptreden.

Kursets innhold

Studiet omfatter følgende hoveemner:

  • Lovreguleringen av regnskapsføreryrket
  • Kravene i god regnskapsføringsskikk
  • Kravene til risikostyring
  • Plikten til å rapportere mistenkelige transaksjoner
  • Verktøy som benyttes for å oppfylle kravene
  • Forholdet mellom autorisert regnskapsfører og kunde
  • Etikk i regnskapsførerfaget
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med undervisning over 45 timer - inklusive bruk av mindre case. Casene vil hjelpe studentene til å anvende stoffet i praksis.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Følgende kurs eller tilsvarende:
BØK 3411 Finans og økonomistyring I og
BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring eller BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36241
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
47 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.