SLM 4003 Sustainability and Communication

SLM 4003 Sustainability and Communication

Course code: 
SLM 4003
Department: 
Marketing
Credits: 
0
Course coordinator: 
Cecilie Staude
Course name in Norwegian: 
Bærekraft og kommunikasjon
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2024 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I en tid der ulikhet og væpnede konflikter forblir globale problemer, må virksomheter som bidrar til grønn omstilling være i forkant av regelverk og politiske føringer, og bli lagt merke til. I dette kurset ser vi på forholdet mellom strategi og kommunikasjon, samt hvordan psykologiske barrierer må møtes med løsninger gjennom å informere, veilede og påvirke til bærekraftige valg og gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal studentene:

  • kjenne til prinsipper for strategisk kommunikasjonsplanlegging og markedsføring av bærekraftige virksomheter, produkter og tjenester
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene kunne:

  • bidra med å ta en strategisk posisjon i planlegging og gjennomføring av kommunikasjons- og markedsføringsaktivieter om bærekraftig utvikling 
General Competence
  • Etter endt kurs skal studentene:

  • kunne reflektere over virksomhetens miljømessige og etiske konsekvenser for samfunnet og foreta etiske vurderinger, basert på praktiske forretningsmessige problemstillinger
Course content
  • Bærekraftsrapportering
  • Bærekraft og forbrukeradferd
  • Kommunikasjonsstrategi, mediestrategi og fortellerteknikk
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2950 Omstilling for bærekraft finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Omstilling for bærekraft, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraftstrategi og forretningsutvikling, SLM 4002 Digitalisering for bærekraft, og Bærekraft og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Omstilling for bærekraft, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits