SLM 4001 Sustainability as a Business Model and Competitiveness

SLM 4001 Sustainability as a Business Model and Competitiveness

Course code: 
SLM 4001
Department: 
Marketing
Credits: 
0
Course coordinator: 
Cecilie Staude
Per Espen Stoknes
Course name in Norwegian: 
Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2021 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Bedrifter og verden står ovenfor helt nye globale utfordringer fra 2020-tallet: Det er et behov for radikale endringer for både å kunne møte den voksende globale etterspørselen fra stadig flere mennesker, og samtidig sikre en bærekraftig sosial og økologisk utvikling.

Learning outcomes - Knowledge

Sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi og hvordan disse kan brukes for å utforske og utrede fremtiden for bærekraftig forretningsmodellering.

Learning outcomes - Skills

Kunne bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon; strategi, ledelse og organisering.

General Competence

Ha innsikt i hva et «grønt skifte» egentlig består i, når det gjelder innovasjonsteori og økonomi, samt hvorfor det er relevant for egen virksomhet.

Course content

I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst frem mot 2030.

Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraft som konkurransefortrinn, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft, SLM 4002 Bærekraft strategier og innovasjoner, og SLM 4003 Grønn markedsføring og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits