SLM 2007 Navigating in Changing Times

SLM 2007 Navigating in Changing Times

Course code: 
SLM 2007
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
0
Course coordinator: 
Donatella De Paoli
Course name in Norwegian: 
Å navigere i endring
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2022 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I dette kurset, SLM 2007 Å navigere i endring, skal studentene lære seg hvordan navigere seg selv og andre når endring er det stabile.  Ledelse har aldri vært mer komplekst enn i dag. Vi opplever uforutsigbare endringer knyttet til klimakrise, samfunnsmessige utfordringer, pandemier, globalisering, rask teknologisk utvikling og tilhørende økonomiske kriser. I dette kurset vil du lære om nye modeller, metoder og teorier for å håndtere kompleksitet og konstant endring.

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført kurs skal studentene ha oppnådd;

  • Forskningsbasert kunnskap om nye læringsteorier (U-prosess), nyere ledelsesforskning som omhandler ledelse i endring som kompleksitetsledelse, pluralistisk ledelse, agile metoder og kunstbaserte metoder
  • Innsikt om mindfulness og tilstedeværelse
Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

  • Kunne lede effektivt når omgivelser og organisasjonen er i konstant endring
  • Kunne lede seg selv og andre på en tilpasningsdyktig og smidig måte
General Competence
  • Studentene skal tilegne seg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til kompleksitet og endring gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres ved felles online samlinger over 2 dager.

 

Litteraturlisten til BIK 2958 Ledelse under konstant endring finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Ledelse under konstant endring, som består av kursene SLM  2007 Å navigere i endring, SLM 2008 Å bygge endringskapasitet og SLM 2009 Å skape mening rundt endring. Kursene er basert på kurset BIK 2958 Ledelse under konstant endring, Dersom du har gjennomført tre kurs i denne kursserien, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits