SLM 1002 Digital Business Strategy

SLM 1002 Digital Business Strategy

Course code: 
SLM 1002
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
0
Course coordinator: 
Tarjei Alvær Heggernes
Course name in Norwegian: 
Digital forretningsstrategi
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette kurset tilhører kursserien Digital forretningsforståelse.

I dette kurset ser vi på utviklingen av digitaliseringens plass i strategiprosesser og hvordan plattformøkonomien med fokus på virksomhetens forretningssystemer kan støtte verdiskapingen i virksomheter. Digitalisering har store konsekvenser for all forretningsdrift. En velutviklet digital strategi er avgjørende for at virksomheter skal utvikle seg og overleve i fremtiden. 

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å:redegjøre for hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i forhold til en digitaliseringsstrategi.

Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å Identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelige i og utenfor virksomheten, og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.

General Competence

En oversikt over digital forretningsstrategi og konkurransekrefter.

Course content
  • Plattformøkonomi og økosystemer

  • Innsikt og analyse

  • Forretningsmodeller

  • Verdiskapning og verdikonfigurasjoner

  • Forretningssystemers rolle i digitalisering

  • Digital forretningsstrategi og konkurransekrefter

  • Hvordan det digitale påvirker strategisk ledelse

Teaching and learning activities

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Digital forretningsforståelse, som består av består av SLM-kursene SLM 1001 Den digitale transformasjonen, SLM 1002 Digital forretningsstrategi, og SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk. Kursene er basert på kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits