KLS XX11 Cultural Economics

KLS XX11 Cultural Economics

Course code: 
KLS XX11
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Peter Booth
Course name in Norwegian: 
Kulturøkonomi
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Creative Industries Management - Programme Courses
Semester: 
2024 Spring
Active status: 
Planned
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kulturøkonomi introduserer kunst og kreativ næring gjennom en økonomisk ramme, og kurset fungerer som et viktig grunnkurs for å introdusere økonomiske teorier og analysemetoder som utvikles og anvendes også i andre kurs innenfor Creative Industries Management. Studentene skal utstyres med teoretiske begreper og analytisk verktøy for å forstå verdiutfordringene i forhold til kulturgoder, og hvorfor enkelte kulturgoder mottar offentlige tilskudd. Kurset vil presentere og diskutere aktuelle løsninger på spørsmålet om å verdsette kulturelle og kreative goder, ved å bruke både økonomiske (monetære) og ikke-økonomiske beregninger. Kurset vil dekke kritiske økonomiske spørsmål for tilbud og etterspørsel av kulturelle og kreative goder. Dette inkluderer å presentere nyere forskning på egenskapene til kreativt arbeid, forbrukers smaksdannelse, forbrukerteori, segmentering og digitalt forbruk 

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal lære om grunnleggende teoretiske og analytiske verktøy for å evaluere prosesser og dynamikk i kreativ næring. De skal tilegne seg kunnskaper om: 

 • teorier om verdi innen kunst og kreativ næring 
 • sentrale kjennetegn ved kulturelle og kreative goder 
 • argumenter for offentlig støtte til kunst- og kultursektoren 
 • metoder for å vurdere økonomiske og ikke-økonomiske verdier 
 • teorier om kreative arbeidernes motivasjon og inntekt 
 • forbrukeratferd i kreativ næring 
Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne redegjøre for og analysere grunnleggende atferd nøkkelaktørene innenfor kunst og kreativ næring. De skal lære seg: 

 • å identifisere en rekke økonomiske relaterte problemstillinger innen kunst og kreativ næring 
 • å anvende økonomiske teorier og verktøy for å forstå den grunnleggende dynamikken innen kunst og kreativ næring 
General Competence

Kulturøkonomi vil bli introdusert som en disiplin som omhandler økonomiske spørsmål om kunst og kreativ næring. Studentene skal lære å anvende metoder fra økonomi faget som en analytisk tilnærming til kunst og kreativ næring. 

Course content
 • Hva er kulturøkonomi og hvorfor økonomer arbeider med kulturspørsmål 
 • Organisering av markeder i kreativ næring 
 • Økonomiske argumenter for offentlig støtte til kunst- og kulturelle goder 
 • Økonomiske verdi av kreative og kulturelle goder 
 • Ikke økonomiske verdi av kreativ og kulturelle goder 
 • Prestasjonsvurdering i kreative og kulturorganisasjoner 
 • Kreative arbeidernes arbeidsmarkedsatferd og inntekt 
 • Opphavsrettsøkonomi 
 • Økonomiske temaer knyttet til digital distribusjon av kreative og kulturelle goder 
 • Forbrukeratferd i kreativ næring 
Software tools
No specified computer-based tools are required.
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.