KLS 3402 Event Management

KLS 3402 Event Management

Course code: 
KLS 3402
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Sigrid Røyseng
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Creative Industries Management - Programme Courses
Semester: 
2020 Spring
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene får øvelse i å gjennomføre et event. Festivaler og events er viktige arenaer for kreativ næring. I dette kurset  bidrar studentene til å planlagge og gjennomføre et event. Studentene skal i løpet av kurset planlegge, gjennomføre og evaluere eventet. Studentene vil bli rekruttert til grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av eventet.

Learning outcomes - Knowledge

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om veien fra en eventidé til planlegging, gjennomføring og evaluering av eventet. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om organisatoriske, økonomiske og markedsføringsmessige sider ved eventledelse.

Learning outcomes - Skills

I løpet av kurset skal studentene utvikle ferdigheter til å planlegge og gjennomføre et event. De skal også velge en fordypning hvor de vil tilegne seg særlige ferdigheter i grupper.

General Competence

Studentene skal i løpet av kurset utvikle en forståelse for betydningen av bærekraft i eventer. De skal utvikle sin evne til å forstå sin rolle i større og mindre grupper. I tillegg skal de utvikle et reflektert forhold til ulike aspekter ved samarbeid både internt i studentgrupper og ut mot næringslivet.

Course content
  • Eventplanlegging – profil, programmering og arenabruk
  • Teamarbeid for å gjennomføre et prosjekt
  • Bærekraftige eventer
  • HMS og sikkerhet under arrangementer
  • Kommunikasjon og markedsføring av eventer
  • Praktisk økonomistyring, budsjettering og budsjettanvendelse
  • Evaluering av eventer
  • Praktisk avtalejuss - avtaleinngåelser
  • Praktisk økonomistyring; budsjettering og budsjettanvendelse
  • Evaluering av eventer
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, gjesteforelesninger og gruppearbeid. Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere et event. Studentene jobber i grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av eventet.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

No specific prerequisites is required.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
KLS 34021
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
60No1 Semester(s)Individual
Exam category:
Activity
Form of assessment:
Class participation
Exam code:
KLS 34022
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
40No1 Semester(s)Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:60
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code: KLS 34021
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Activity
Form of assessment:Class participation
Weight:40
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code: KLS 34022
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
30 Hour(s)
Group work / Assignments
80 Hour(s)
Prepare for teaching
50 Hour(s)
Submission(s)
40 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.