KLS 3400 Introduction to art and creative industry

KLS 3400 Introduction to art and creative industry

Course code: 
KLS 3400
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Terje Gaustad
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Creative Industries Management - Programme Courses
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette er et introduksjonskurs for studenter som har sin interesse innen kunst og kreativ næring. Kreativ næring omfatter et stort spenn av kulturell og økonomisk virksomhet som musikk, design, film, dans, teater, visuell kunst, litteratur og spill. Her finner vi estetiske uttrykk som utfordrer og underholder. Her finner vi kunst som skapes for sin egen skyld, og kreative produkter og tjenester som skapes på kommersielt grunnlag. Her finner vi virksomheter hvor offentlig støtte utgjør en betydelig del av finansieringen, og vi finner virksomheter som mer eller mindre utelukkende genererer sine inntekter i markedet. Sentralt for bransjene innen kunst og kreativ næring er at de oppleves av mange som eksistensielt meningsbærende. Dette kommer til uttrykk i bransjenes driv mot å skape innhold som bidrar til å dekke menneskets behov for mening. Kurset gir innføring i sentrale definisjoner, strukturer, logikker og endringer innen kunst og kreativ næring. Samtidig som kurset gir kunnskaper om interne aspekter ved kreativ næring, gir det også innsikt i næringens samfunnsmessige rolle.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal tilegne seg overordnede kunnskaper om fellestrekk og variasjoner innen kunst og kreativ næring. De skal tilegne seg kunnskaper om estetiske, økonomiske og organisatoriske aspekter ved næringen og om historie og endringsprosesser.

Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne redegjøre for og analysere overordnede trekk ved kunst og kreativ næring. De skal lære seg å framstille og drøfte sentrale problemstillinger innen næringen i skriftlig form.

General Competence

Studentene skal utvikle sin evne til å reflektere over verdiene som ligger til grunn for ulike estetiske og økonomiske tilnærmingsmåter innen kunst og kreativ næring. De skal utvikle en fintfølelse for variasjonen som finnes.

Course content
  • Hva er kunst?
  • Hva er kreativitet?
  • Hva er kreativ næring?
  • Hva kjennetegner kreative prosesser?
  • Hvordan er kreativ produksjon organisert?
  • Hvilke bransjer inngår i kreativ næring, og hva kjennetegner dem?
  • Hva kjennetegner økonomien i kunst og kreativ næring – historisk og i dag?
  • Hvilken rolle har politikk og offentlige myndigheter overfor kunst og kreativ næring, historisk og i dag?
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger av kursansvarlig, studiets øvrige forelesere og eksterne gjester.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

No specific prerequisites is required.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
KLS 34001
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:KLS 34001
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Portfolio assessment
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
30 Hour(s)
Feedback activities and counselling
6 Hour(s)
Prepare for teaching
70 Hour(s)
Submission(s)
70 Hour(s)
Group work / Assignments
24 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.