ESP 3008 Strategy in Action - Strategic Thinking and Analysis

ESP 3008 Strategy in Action - Strategic Thinking and Analysis

Course code: 
ESP 3008
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
0
Course coordinator: 
Vegard Kolbjørnsrud
Øystein D. Fjeldstad
Course name in Norwegian: 
Strategy in Action - strategisk tenkning og analyse
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Short Programmes
Semester: 
2019 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian/English
Course type: 
One semester
Introduction

En vellykket strategi avhenger både av kvaliteten på de strategiske beslutningene og hvordan de gjennomføres i organisasjonen. I dette kurset lærer deltakerne grunnleggende prinsipper innenfor strategisk tenkning og strategiske analysemodeller, samt hvordan de kan ta vellykkede beslutninger basert på disse.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal deltakerne være godt rustet til å bidra i strategiprosesser og i utviklingen av strategi. Samtidig skal man lære hvordan godt strategiarbeid er nært relatert til økt produktivitet, lønnsomhet og engasjement i organisasjonen.

Course content
  • Strategibegrepet og de strategiske fundamentene
  • Strategisk analyse
  • Intern analyse: Verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke
  • Ekstern analyse: Analyse av organisasjonens omgivelser
  • Strategiprosesser, implementering og kontroll av strategier
  • Ulike konkurransestrategier
  • Konsernstrategier og internasjonale strategier
  • Vertikal integrasjon, oppkjøp, outsourcing
  • Strategiske allianser
Learning process and requirements to students

Kurset gjennomføres over 3 dager. Totalt ca 24 undervisningstimer.  

Undervisningen gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjonsgrupper og øvelser.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

-

Qualifications

These are open courses without formal admission. The primary target group are managers and professional key people in the business. Therefore, it is assumed that participants have a good combination of theoretical background and practical experience.

Required prerequisite knowledge

Executive Short Programmes henvender seg i første rekke til ledere, mellomledere og spesialister i privat og offentlig sektor. Kursene er uten formelle opptakskrav, men det forutsettes at deltakerne har en god kombinasjon av teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring.

Exam organisation: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits