ENT 3504 Leadership Skills for Entrepreneurs

ENT 3504 Leadership Skills for Entrepreneurs

Course code: 
ENT 3504
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Silje Katinka Jansen
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Entrepreneurship - Programme Courses
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I dette kurset skal studentene arbeide med videreutvikling av egen bedrift. Det er omsetningskrav for bedriftene. I kurset legges det spesielt vekt på entreprenøren som leder, og studentene skal reflektere over egne veivalg og videre for seg selv og bedriften. Vi går dypere inn i motivasjon, selvledelse, kommunikasjon og samarbeid.

Det legges opp til en aktiv læringsform gjennom studentpresentasjoner, problemløsning, diskusjoner, praktisk arbeid med egen bedrift i og utenfor undervisningen.  

Learning outcomes - Knowledge

Gjennom kurset skal studentene:

 • Lære om motivasjon, verdier og personlighet
 • Opparbeide seg kunnskap om selvledelse og emosjoner  
 • Lære om kommunikasjon, lytting og metodikk for veiledning
 • Tilegne seg kunnskap om ledelse, team og samarbeid
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha innsikt i egen personlighet, verdier og evnen til å lede seg selv 
 • Kunne lede og veilede team og oppstartsbedrifter etter gitte planer og mot bestemte mål
 • Være i stand til samarbeide og skape motivasjon i team, ha dialog internt i grupper og utad med eksterne
 • Utviklet eget intellekt ved å sammenholde og presentere akademisk kunnskap og resultater fra intervjuer og analyser 
General Competence

Studentene skal utvikle forståelse for egne verdier og motivasjon gjennom utvikling av en egen bedrift og veiledning av andre entreprenører. De skal kunne reflektere over egen atferd, bli bevist egne og andres følelser, og kunne lede seg selv. Studentene skal få innblikk i kompleksiteten i ledelse og samarbeid i team, og dermed bli i stand til å ta et selvstendig valg for videre retning som entreprenører.  

Course content
 • Verdier, personlighet og motivasjon 
 • Selvledelse og emosjoner
 • Kommunikasjon, lytting og metodikk for veiledning 
 • Team, samarbeid og ledelse
 • Praktisk arbeid med egen bedrift
 • Bruk av teori
 • Refleksjonsverktøy 
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og gruppediskusjoner:

 • Kick-off: Fellessamling
 • En obligatorisk valgfri workshop
 • 4 tematiske forelesninger
 • Midtveis fellessamling
 • 4 gruppesamlinger
 • Avsluttende fellessamling med forberedelse av essay og "TED-TALK"

Undervisningen legges opp med høy grad av interaktivitet – gjennom presentasjoner, diskusjoner, øvelser, gruppearbeid og samtaler med eksterne. Studentene forventes å være til stede under samtlige forelesninger og gruppediskusjoner, og bidra aktivt til kunnskapsutveksling.

 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredComment coursework
Mandatory 3 3
Mandatory coursework:
Mandatory coursework:Mandatory
Courseworks given: 3
Courseworks required: 3
Comment coursework:
Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
ENT 35041
Grading scale:
Pass/fail
Grading rules:
Internal examiner with external supervisor
Resit:
Examination when next scheduled course
50No 1 Semester(s)Individual -
Exam category:
Activity
Form of assessment:
Oral examination
Exam code:
ENT 35042
Grading scale:
Pass/fail
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
50No20 Minute(s)Individual -
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:50
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration: 1 Semester(s)
Comment: -
Exam code: ENT 35041
Grading scale:Pass/fail
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Activity
Form of assessment:Oral examination
Weight: 50
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:20 Minute(s)
Comment: -
Exam code: ENT 35042
Grading scale:Pass/fail
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
36 Hour(s)
Company visit and/or Study trip
10 Hour(s)
Student's own work with learning resources
154 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.