DIG 3500 Connected communication

DIG 3500 Connected communication

Course code: 
DIG 3500
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
15
Program of study: 
Bachelor of Digital Communication and Marketing
Course coordinator: 
Cathrine von Ibenfeldt
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Digital Communication and Marketing - Programme Courses
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
DIG 3501 - Høstsemester
DIG 3502 - Vårsemester
Introduction

Kurset handler om digital markedsføring og består av tre deler: kampanjeplanlegging, real time marketing og eventmarkedsføring. Målet med kurset er at studentene skal kunne planlegge, utarbeide og iverksette kommunikasjonsstrategier på ulike nivå og med ulike formål. Digital markedskommunikasjon er basert på analyser, kontinuerlige optimaliseringer for å nå oppsatte kommunikasjonsmål. Samtidig må alle taktiske valg og virkemidler forankres i en strategi og teori med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene klarer å formulere innsikt basert på analyser og å evaluere strategiene.

I kurset skal studentene utarbeide en digital forretningside i form av en blogg/hjemmeside, produsere innhold til bloggen/hjemmesiden og iverksette kommunikasjonstiltak. Underveis i semesteret skal studentene måle aktivitet og analysere data fra bloggen/hjemmesiden.

Learning outcomes - Knowledge

Etter kurset skal studenten kunne:

 • Beskrive kjerneteorier knyttet til markedskommunikasjon
 • Beskrive kjernekonsepter innen annonsering og kampanjegjennomføring
 • Forstå ulike verktøy som er knyttet til digital markedsføring
 • Forstå bruken av eventer i markedskommunikasjon
 • Diskutere hvordan kampanjer kan utvikles digitalt
 • Forstå ulike metoder til å skape effektivt digital innhold
 • Identifisere trender innen markedskommunikasjon
Learning outcomes - Skills

Etter kurset skal studenten kunne:

 • Nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper i utviklingen av digital kommunikasjon
 • Planlegge, igangsette og analysere innholdsmarkedsføring
 • Planlegge, igangsette og analysere et event
 • Identifisere utfordringer i kampanjer og implementere endringer
 • Evaluere effektivitet av digital markedskommunikasjon
General Competence

Etter kurset skal studenten kunne:

 • Dokumentere hvilke kilder til teori og praktiske eksempler som benyttes
 • Samarbeide med andre
 • Presentere tilegnet kunnskap og erfaring
 • Benytte digitale kommunikasjonsplattformer og analyseverktøy
 • Kritisk diskutere etiske problemstillinger rundt digital markedskommunikasjon
Course content

Kurset gjennomføres over to semester og består av 4 deler:

Del 1 Markedskommunikasjon

 • Oppbygging av kampanjer, inkl. kommunikasjonsmål og mediemål
 • Bruk av forundersøkelser/ innsikt,
 • Budskapsutvikling og planlegging
 • Egenskaper ved mediekanaler, inkl. sosiale medier
 • Kundereise og kontaktpunkter
 • Budsjett

Del 2 Forretningsplan

 • Utarbeide en digital forretningside

Del 3 Real time marketing

 • Optimalisering, testing og synlighet, A/B-testing
 • «performance marketing
 • Optimalisering av tiltak (SEM/ SEO + innhold)
 • Klikk, salg og registrering
 • Programmatisk mediekjøp, Google Analytics, Facebook Campain planning
 • Analyser, raske iterasjoner og beslutninger

Del 4 Event

 • Pop-up og møteplasser for målgrupper, merker og sponsorer
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/webinar, diskusjonsoppgaver, praktisk opplæring i seminargrupper samt faglig diskusjon på kursets diskusjonsrom. Studentene må påregne egentid og øvelse på relevante dataverktøy og sertifiseringer. 

Studentene skal utvikle en digital forretningside i form av en bloggblogg/hjemmeside, produsere innhold til bloggen, samt iverksette, måle og analysere effekter av kommunikasjonstiltak. Bloggen/hjemmesiden er knyttet til å gjennomføre forskjellige former for digital kommunikasjon og markedsføring. I kurset benyttes blant annet sentrale verktøy som Google/Facebook analytics mm.   

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Det forventes at studentene oppretter blogg, og anskaffer seg et domene og plass til egnet webhotell. Det er kostnader knyttet til opprettelse på ca 450,-, avhengig av ønsket domene. Det er også verdt å merke seg at det kan forekomme kostnader med henhold til studentenes valgte tiltak gjennom digitale kanaler. 

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Grunnleggende kunnskap om markedsføring og forbrukeratferd. 

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 35001
Grading scale:
Pass/fail
Grading rules:
Internal examiner
Resit:
Examination every semester
0No6 Week(s)Group/Individual (1 - 4)
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 35002
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
40Yes3 Hour(s)
 • No support materials
Individual
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 35003
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
60No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 4)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:0
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-4)
Support materials:
Duration:6 Week(s)
Comment:
Exam code: DIG 35001
Grading scale:Pass/fail
Resit:Examination every semester
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • No support materials
Duration:3 Hour(s)
Comment:
Exam code: DIG 35002
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:60
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-4)
Support materials:
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code: DIG 35003
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
36 Hour(s)
Webinar
1 Hour(s)
Prepare for teaching
40 Hour(s)
Group work / Assignments
40 Hour(s)
Examination
25 Hour(s)
Teaching on Campus
36 Hour(s)
Prepare for teaching
40 Hour(s)
Group work / Assignments
60 Hour(s)
Examination
40 Hour(s)
Student's own work with learning resources
82 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.