BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk
BIK 2003 Personalledelse
BIK 2908 Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser
BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BIK 2913 Retorikk - kunsten å overbevise i tale og tekst
BIK 2914 Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens
BIK 2917 Organisasjonsutvikling og endring
BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse
BIK 2930 Arbeidsrett I
BIK 2940 Styrekompetanse I
BIK 2941 Digital forretningsforståelse
BIK 2942 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar
BIK 3000 Personvern og GDPR
BIK 3406 Arbeidsrett II
BIK 3705 Utviklende og motiverende lederskap
BIK 6510 Prosjektledelse 3
BIK 6600 Prosjektledelse 1
BIK 6601 Prosjektledelse 2
BIK 6700 Project Management 1
BIN 3080 Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager
BIN 3164 Lederskap og omstilling i skolen
BMP 3104 Finansiell rådgiver AFR
BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og teknologi
BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management
BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi
BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management
BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business
BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse
BTH 3011 Bacheloroppgave - Innovasjonsledelse
BTH 3116 Bacheloroppgave - Merkevarestrategi
BTH 3203 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg
BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon
BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring
BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse
BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB
BØK 1121 Finans I
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse
BØK 3423 Finans
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT
BØK 3651 Strategisk økonomistyring
ELE 3637 Internship
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship
ELE 3707 Sosiale medier
ELE 3717 Forbrukerrettigheter
ELE 3719 Matematikk valgfag
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet
ELE 3725 Prosjektledelse
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3730 Utviklingsøkonomi
ELE 3733 Oppstart av bedrift
ELE 3735 Finansregnskap
ELE 3742 Marked, kriser og miljø
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3749 Globalisering - KONTINUASJONSEKSAMEN
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3764 Reklame og testing
ELE 3772 Verdipapirrett
ELE 3780 Den digitale bedriften: Teknologi og forretning i samspill
EMS 3524 Jus for eiendomsmeglere II
EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet
EMS 3623 Eiendomsmegling III
EMS 3684 Markedsføring og salg av eiendom
ENT 3502 Finansiering, verdivurdering og salg av virksomhet
ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter
ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap
ENT 3673 Ledelse og styrearbeid i SMB
ENT 3679 Entrepreneurship in action
ESP 2016 Verdiskaping og samhandling i byggenæringen
ESP 3019 Verdiskapende forhandlinger og avtaleutforming
ESP 3025 Decisions from Data: Driving an Organisation with Analytics
FAK 2326 Underwriting
FAK 2616 Privat tjenestepensjon
FAK 2617 Personforsikring
FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade
FAK 2624 Brann- og kombinert forsikring privat
FAK 2625 Motorvognforsikring
FAK 2626 Skadeoppgjør motorvognforsikring del A
FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett
FAK 2630 Innføring i forsikring
FAK 2631 Offentlig tjenestepensjon
FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1
FAK 2633 Skadeoppgjør brann- og kombinert forsikring
FAK 2634 Forsikringsmegling
FAK 2803 Maritime Law and Insurance
FIN 3522 Financial Markets
GRA 6207 Avgiftsrett, fordypning
GRA 6208 Skatterett, fordypning
GRA 6213 Selskapsrett - selskapsformer
GRA 6214 Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett
GRA 6215 Skatterett - selskapsbeskatning og avgiftsrett
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6253 Emner i selskapsskatt og omorganiseringer - Internasjonal skatterett- og avgiftsrett, skatteforvaltning - RESIT EXAMINATION
GRA 6272 Selskapsrett - RESIT EXAMINATION
GRA 6274 Revisjon II og III: Internkontroll, IT og samspillet mellom revisjonsformer - RESIT EXAMINATION
GRA 6279 Revisjon, videregående emner
JUR 3517 Jus II
JUR 3601 Skatt og avgift
JUR 3608 Jus III
JUR 3613 Arbeidsrett
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk
JUR 3631 Markedsrett og etikk
KLS 2900 Kulturens finansieringsformer - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3542 Scenekunst og orkester - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3550 Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3552 Finansiering av kreativ næring
KLS 3560 Kunst- og designbransjen: publikumskommunikasjon og sosiale medier
KLS 3636 Musikkbransjen
KLS 3644 Jus for kreative næringer
KLS 3685 Bacheloroppgave - Creative Industries Management
MAD 1214 Logistikk
MAN 1582/1583/1584/1585 Finansiell strategi - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2115/2116/2225/2226 Økonomi for beslutningstakere - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2119/2120/2282/2283 Endringsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2135/2136/2258/2259 Personal- og arbeidsjus - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2215/2216/2227/2228 Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll
MAN 2319/2320/2321/2322 Teamledelse- KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2331/2332/2333/2334 Ledelse; makt og mening - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2418/2419/2420/2421 Nyskaping og kommersialisering - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2434/2435/2436/2437 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2507/2508/2509/2510 Lederutvikling i organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2619/2620/2621/2622 Supply Chain Management - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2637/2638/2639/2640 Kommunikasjon i organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2708/2709/2710/2711 Påvirkning og makt i lederrollen - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2832/2833/2834/2835 Anvendt økonomi og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2836/2837/2838/2839 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2914/2915 Skatteprosess
MAN 2952/2953/2954/2955 Økonomisk kriminalitet - ledelse og samfunnsansvar - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2956/2957 Arbeids- og elevrett for skoleledere
MAN 2965/2966/2967/2968 Strategisk ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2969/2970 Merverdiavgift II - utdypende emner
MAN 2971/2972 Transaksjoner og omorganiseringer
MAN 2974/2975/2976/2977 Prestasjoner i organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2985/2986 Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren
MAN 3025/3026/3027/3028 Digital kommunikasjonsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3056/3057/3058/3059 Identitet og merkevarebygging - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3064/3065/3066/3067 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
MAN 3081/3082/3083/3084 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3085/3086/3087/3088 Styrer og styrearbeid - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3097/3098/3099/3100 Grønn vekst og konkurransekraft - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3111/3112/3113/3114 Makroøkonomi og finansielle markeder - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3115/3116/3117/3118 Markedsorientert ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3119/3120/3121/3122 Finansiell rådgivning - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3156 Organisering for det uventede - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3177 Masteroppgave i sikkerhetsledelse og kulturforståelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3180/3181/3182/3183 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 4097/4197/2270/2271 Human Resource Management - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 5018 Teamledelse
MAN 5027 Prosjektledelse
MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse
MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
MAN 5124 Crisis Management and Logistics
MAN 5125 Kulturforståelse i internasjonal kontekst
MAN 5127 Terrorism and Counter-Terrorism
MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole
MAN 5797/5897/2246/2247 Consulting - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 8898/8998/2274/2275 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy - KONTINUASJONSEKSAMEN
MET 1190 Statistikk
MET 2910 Matematikk for økonomer
MET 2920 Statistikk for økonomer
MET 3431 Statistikk
MET 3590 Metode og økonometri
MRK 3480 Forbrukeratferd
MRK 3500 B2B markedsføring og salg - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3501 Profesjonelt salg og forhandlinger - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3502 Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler
MRK 3564 Branding
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner
PRK 3508 Påvirkning og overtalelse
PRK 3515 Anvendt retorikk
PRK 3662 Innsiktsdrevet kommunikasjon
PRK 3663 Strategisk medieplanlegging
PRK 3676 Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging
REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori
SFU 1489 Etiske utfordringer i finansnæringen
SFU 2991 Pensjonsopptjening, uttak og skatt
SFU 2998 Personlig økonomi i skolen
SFU 2999 Kredittvurdering bedrift
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig - KONTINUASJONSEKSAMEN
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN
STR 1320 Strategi II
STR 3605 Strategi
SØK 1101 Mikroøkonomi I
SØK 1366 Makroøkonomi II
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer
VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3550 Senterledelse
VHL 3551 Logistikk for varehandelen
VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management
VHL 3663 Strategisk varehandelsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3664 Strategi og nye forretningsmodeller
VHL 3665 Jus og forhandlinger
VHL 3681 Kundemøtet - salg og kundebehandling i detaljhandel - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3688 Service- og verdibasert ledelse i varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.