BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk
BIK 2902 Logistikk og Markedsføringskanaler
BIK 2904 Situasjonsbestemt ledelse
BIK 2908 Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser
BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BIK 2913 Retorikk - kunsten å overbevise i tale og tekst
BIK 2925 Bruk av psykologiske tester i arbeidslivet
BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse
BIK 2930 Arbeidsrett I
BIK 2939 Kompetanseledelse og læringskultur
BIK 2940 Styrekompetanse I
BIK 2941 Digital forretningsforståelse
BIK 2942 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar
BIK 3000 Personvern og GDPR
BIK 6510 Prosjektledelse 3
BIK 6600 Prosjektledelse 1
BIK 6601 Prosjektledelse 2
BMP 2303 Human Resource Management
BMP 2315 Prosjektledelse
BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse
BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse
BMP 2700 Prestasjonsledelse
BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten
BMP 2903 Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon
BMP 2915 Sikkerhetsledelse
BMP 3104 Finansiell rådgiver AFR
BST 1140 Forretningsutvikling og teknologi
BST 1410 Human Resource Management
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management
BST 2531 Prosjektledelse
BST 3010 Innovasjonsledelse
BST 3115 Merkevarestrategi
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB
BØK 1113 Økonomistyring
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3632 Finansiell styring
BØK 3647 Finansregnskap
ELE 3637 Internship
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet
ELE 3707 Sosiale medier
ELE 3713 Mikroøkonomisk analyse
ELE 3714 Personalledelse
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3738 Festivalledelse
ELE 3742 Marked, kriser og miljø
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN
ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked
ELE 3761 Avgiftsrett
ELE 3770 Kredittvurdering
ELE 3776 Matematisk analyse
ELE 3778 Politisk kommunikasjon
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling
EMS 3521 Jus for eiendomsmeglere I
EMS 3525 Eiendomsmegling I
EMS 3642 Jus for eiendomsmeglere III
EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandler
EMS 3666 Eiendomsmegling II
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap
ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap
FAK 2602 Risk Management
FAK 2616 Privat tjenestepensjon
FAK 2617 Personforsikring
FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade
FAK 2624 Brann- og kombinert forsikring privat
FAK 2625 Motorvognforsikring
FAK 2627 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B
FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring (NIF)
FAK 2630 Innføring i forsikring
FAK 2636 Offentlig tjenestepensjon - utvalgte emner
FIN 3521 Finansiering av bedrifter
FORK 0301 Kurs i studiestrategier - smarte måter å studere på
GRA 6209 Jus for revisorer
GRA 6218 Selskapsrett
GRA 6230 Internrevisjon
GRA 6257 Revisjon I: Revisjonsteori- og metode - RESIT EXAMINATION
GRA 6259 Videregående emner i virksomhetsstyring - RESIT EXAMINATION
GRA 6270 Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) - RESIT EXAMINATION
GRA 6271 Forretningsjus - RESIT EXAMINATION
GRA 6273 Regnskapsanalyse og verdivurderinger - RESIT EXAMINATION
GRA 6275 Etikk-kurs for master i regnskap og revisjon - RESIT EXAMINATION
GRA 6276 Metodekurs for masterstudiet i regnskap og revisjon - RESIT EXAMINATION
HIS 3410 Bedriften
JUR 3420 Forretningsjus
JUR 3516 Jus I
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett
KLS 2900 Kulturens finansieringsformer - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3541 Bokbransjen og entreprenørskap
KLS 3542 Scenekunst og orkester - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3543 Utøvende kunst og live-kultur
KLS 3550 Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3551 Ledelse av kreativ næring
KLS 3630 Film, TV og digitale medier
MAN 2627 Påbyggingskurs i kvalitativ metode
MAN 2628 Påbyggingskurs i kvantitativ metode
MAN 2912/2913 Selskaps- og næringsbeskatning
MAN 2920/2921 Internasjonal skatterett
MAN 2922/2923 Merverdiavgift I - grunnleggende emner og EU Mva
MAN 2956/2957 Arbeids- og elevrett for skoleledere
MAN 2984 HRM for skoleledere
MAN 2985/2986 Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren
MAN 3029 Skoleutvikling II
MAN 3038/3039 Internprising
MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
MAN 3131/3132/3133/3134 Ledelse i skolen
MAN 3135/3136/3137/3138 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
MAN 3164/3165/3166/3167 Lederskap og omstilling i skolen
MAN 3168/3169/3170/3171 Kulturledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 3177 Masteroppgave i sikkerhetsledelse og kulturforståelse
MAN 5000 Finansiell strategi
MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere
MAN 5006 Endringsledelse
MAN 5009 Personal- og arbeidsjus
MAN 5015 Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll
MAN 5018 Teamledelse
MAN 5021 Ledelse; makt og mening
MAN 5024 Nyskaping og kommersialisering
MAN 5027 Prosjektledelse
MAN 5030 Lederutvikling i organisasjoner
MAN 5036 Kommunikasjon i organisasjoner
MAN 5039 Påvirkning og makt i lederrollen
MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse
MAN 5051 Strategisk ledelse
MAN 5054 Prestasjoner i organisasjoner
MAN 5057 Digital kommunikasjonsledelse
MAN 5060 Identitet og merkevarebygging
MAN 5066 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft
MAN 5081 Markedsorientert ledelse
MAN 5097 Kulturledelse
MAN 5103 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy
MAN 5106 Consulting
MAN 5109 Human Resource Management
MAN 5112 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon
MAN 5118 Helseledelse
MAN 5121 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering
MAN 5124 Crisis Management and Logistics
MAN 5126 Organisering for det uventede
MET 1180 Matematikk for siviløkonomer
MET 1333 Økonometri
MET 2123 Metode og markedsinnsikt
MET 2910 Matematikk for økonomer
MET 3590 Metode og økonometri
MRK 3414 Markedsføringsledelse
MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0
MRK 3500 B2B markedsføring og salg - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3501 Profesjonelt salg og forhandlinger - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3511 Produkt og prisstrategi
MRK 3633 Service og innovasjon
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM
ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse
ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse
PRK 3413 Kommunikasjon
PRK 3506 PR - teorier og strategier
PRK 3514 Integrert markedskommunikasjon
PRK 3661 Tekstforfatterkurs
REV 2902 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3408 Virksomhets- og regnskapsorganisering
REV 3570 Verdsettelse
REV 3575 Finansregnskap med avslutning og regnskapsteori - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3576 Regnskapsorganisasjon og systemer - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3577 Rettslære for revisorer - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor
REV 3605 Revisjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3611 Skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3614 Skatterett
REV 3617 Revisjon
REV 3625 Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS)
REV 3677 Rettslære for revisorer
SFU 1489 Etiske utfordringer i finansnæringen
SFU 2990 Kreditt- og depotjus
SFU 2991 Pensjonsopptjening, uttak og skatt
SFU 2998 Personlig økonomi i skolen
SFU 2999 Kredittvurdering bedrift
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig - KONTINUASJONSEKSAMEN
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN
STR 1301 Strategi I
STR 1320 Strategi II - KONTINUASJONSEKSAMEN
STR 3605 Strategi
SØK 1201 Makroøkonomi I
SØK 1344 Mikroøkonomi II
SØK 3432 Makroøkonomi
SØK 3520 Mikroøkonomi
VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3404 Introduksjon til Retail Management
VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3559 Økonomistyring og lean i varehandelen
VHL 3663 Strategisk varehandelsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3681 Kundemøtet - salg og kundebehandling i detaljhandel - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3682 Kundemøte
VHL 3688 Service- og verdibasert ledelse i varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.