BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk
BIK 2003 Personalledelse
BIK 2402 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse - KONTINUASJON
BIK 2902 Logistikk og Markedsføringskanaler
BIK 2903 Start og drift av egen virksomhet
BIK 2904 Situasjonsbestemt ledelse
BIK 2906 Styrekompetanse I
BIK 2907 Styrekompetanse II
BIK 2908 Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser
BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BIK 2913 Retorikk - kunsten å overbevise i tale og tekst
BIK 2914 Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens
BIK 2915 Coaching, mentoring og positiv psykologi
BIK 2917 Organisasjonsutvikling og endring
BIK 2925 Bruk av psykologiske tester i arbeidslivet
BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse
BIK 2930 Arbeidsrett I
BIK 2935 International Shipping
BIK 2938 Executive coaching og teamcoaching
BIK 2939 Kompetanseledelse og læringskultur
BIK 2988 English for Business
BIK 2996 English for Business 2
BIK 3406 Arbeidsrett II
BIK 3407 Selvledelse - personlig effektivitet og utvikling av medarbeidere og team
BIK 3705 Utviklende og motiverende lederskap
BIK 3707 Sosiale medier
BIK 3739 Co-creation - kunden som innovativ medprodusent
BIK 6510 Prosjektledelse 3
BIK 6600 Prosjektledelse 1
BIK 6601 Prosjektledelse 2
BIK 9990 HMS - ledelse; Helse, miljø og sikkerhet
BLU 3072/3073/3074/3075 Rådgivning for regnskapsførere og revisorer
BLU 8000 Rådmannens nye lederrolle
BMP 2303 Human Resource Management
BMP 2315 Prosjektledelse
BMP 2340 Salgsledelse og selgerutvikling
BMP 2400 Ledelse og coaching. Verktøy og virkemidler
BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse
BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse
BMP 2700 High performance leadership. Motivasjon, selvledelse og kreativitet i vår tid.
BMP 2703 Prosessledelse
BMP 2900 Fordypningsstudiet - Helsetjenestens rammebetingelser
BMP 2903 Ledelse av film, TV og scene-produksjon
BMP 2915 Sikkerhetsledelse
BST 1140 Forretningsutvikling og teknologi
BST 1410 Human Resource Management
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management
BST 2013 Tourism Management - opplevelsebasert verdiskaping
BST 2411 International Business
BST 2531 Prosjektledelse
BST 3010 Innovasjonsledelse
BST 3105 Strategisk Merkevarebygging
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB
BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og teknologi
BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management
BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi
BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management
BTH 2014 Bacheloroppgave - Tourism Management
BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business
BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse
BTH 3011 Bacheloroppgave - Innovasjonsledelse
BTH 3106 Bacheloroppgave - Strategisk Merkevarebygging
BTH 3203 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg
BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrajon
BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring
BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse
BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB
BØK 1113 Økonomistyring
BØK 1121 Finans I
BØK 1322 Finans II
BØK 3411 Finans og økonomistyring I
BØK 3421 Finans og økonomistyring II
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT
BØK 3632 Finansiell styring
BØK 3647 Finansregnskap
BØK 3651 Strategisk økonomistyring
BØK 9810 Eksternregnskap - KONTINUASJONSEKSAMEN
DRE 1009 Multilevel Analyses
DRE 1010 Qualitative Methods: Data and Analysis
DRE 1011 Quantitative Research Methods: Multivariate Statistics
DRE 1012 Research Design and Methodological Choices
DRE 1018 Organizational Network Analysis
DRE 2007 Consumer Research
DRE 2009 Interorganizational Relationships
DRE 2010 Seminar in Marketing Strategy
DRE 2011 Marketing Models
DRE 2012 Dynamic Marketing Models
DRE 3002 Strategy II: Fundamental issues in Strategic Management
DRE 3003 Strategy III - Fields of Strategy
DRE 3004 Strategy I Foundations of Strategic Management and Organizations
DRE 3005 Philosophy of Science in Management
DRE 3006 Macroeconomic Models with Financial Frictions
DRE 4007 Advanced Macroeconomics
DRE 4010 Advanced Microeconomics
DRE 4011 Empirical Asset Pricing
DRE 4012 Asset Pricing Theory
DRE 4013 Banking
DRE 4014 Valuation of Derivatives
DRE 4015 Market Microstructure
DRE 4016 Topics in Finance
DRE 5012 Foundations of Innovation and Industrial Dynamics
DRE 5013 Current Research in Innovation Management and Entrepreneurship
DRE 5014 Foundations in Innovation Management and Entrepreneurship
DRE 5015 Current Research in Innovation and Industrial Dynamics
DRE 5016 Innovation in Projects and Networks
DRE 6001 Research on Leadership
DRE 6002 Human Resource Management
DRE 6003 Contemporary Topics in Organizational Behavior
DRE 6004 Organisation Science
DRE 6005 The Theory and Practice of Conducting Process Research in Organisational Settings
DRE 6006 Research on individual differences in organizations
DRE 7002 Time Series Econometrics
DRE 7003 Topics in Microeconomics
DRE 7004 Topics in Macroeconomics
DRE 7005 Incentives and Contracts in Markets with Search Frictions
DRE 7006 Panel Data/ Microeconometrics
DRE 7007 Preparatory course in Mathematics, Ph.D.
DRE 7008 Advanced Statistics
DRE 7009 Corporate Finance Theory
DRE 7010 The Innovative Firm
DRE 7011 Lecture series on Oil Markets and the Macro Economy
DRE 7012 Experimental Economics
DRE 7013 Research Ethics and Critical Thinking
DRE 7014 Bayesian Econometrics
DRE 7015 Topics in Asset Pricing
DRE 7016 Topics in Corporate Finance
ELE 3637 Internship
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship
ELE 3702 Social Entrepreneurship
ELE 3703 Økonomisk sosiologi
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders
ELE 3707 Sosiale medier
ELE 3708 Kjøpesenterledelse
ELE 3709 Project Management
ELE 3710 Business and Professional Ethics
ELE 3711 Sociology for Business Students
ELE 3712 Risk Management and Governance
ELE 3713 Markedsteori
ELE 3714 Personalledelse
ELE 3715 Logistics and Marketing Channels
ELE 3716 Organization and Change
ELE 3717 Forbrukerrettigheter
ELE 3718 Media Economics
ELE 3719 Matematikk valgfag
ELE 3720 Mediehåndtering
ELE 3721 Place Management
ELE 3722 EU, EØS og Norge
ELE 3723 Politisk styring
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet
ELE 3725 Prosjektledelse
ELE 3727 Corporate Environmental Management
ELE 3728 Management Science
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3730 Utviklingsøkonomi
ELE 3731 Information Technology in Organizations
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises
ELE 3733 Organisering av ny virksomhet
ELE 3734 Butikkledelse
ELE 3735 Finansregnskap
ELE 3736 Real Estate Finance
ELE 3737 Styre- og utvalgsarbeid
ELE 3738 Festivalledelse
ELE 3739 Co-creation: Kunden som innovativ medprodusent
ELE 3740 Grønn markedsføring
ELE 3741 Vikings Roots to a Feminine Society: Reflected in Norwegian Literature
ELE 3742 Marked, kriser og miljø
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3744 Business Dynamics
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3746 Markedsføringsbeslutninger - simulering
ELE 3747 Konflikthåndtering i norsk arbeidsliv
ELE 3748 Markedsretorikk
ELE 3749 Globalisering
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3751 Digital læring og samhandling
EMS 3521 Jus for eiendomsmeglere I
EMS 3524 Jus for eiendomsmeglere II
EMS 3525 Eiendomsmegling I
EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet
EMS 3623 Eiendomsmegling III
EMS 3642 Jus for eiendomsmeglere III
EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandler
EMS 3666 Eiendomsmegling II
EMS 3684 Markedsføring og salg av eiendom
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap
ENT 3501 Organisering av ny virksomhet
ENT 3502 Finansiering, verdivurdering og salg av virksomhet
ENT 3503 Vekst, kriser og omstilling
ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap
ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap
ENT 3673 Styring og utvikling av entreprenører og bedrifter
ENT 3679 Utvikling av forretningsplan og selskapsetablering
EXC 2110 Basic Financial Management
EXC 2112 Consumer Behaviour
EXC 2121 International Commercial Law
EXC 2122 Strategic Management Accounting
EXC 2123 Business Research Methods
EXC 2901 Norwegian Culture and History - An Introduction
EXC 2902 Intercultural Management: A Scandinavian Perspective
EXC 2904 Statistics
EXC 2910 Mathematics
EXC 2953 Organizational Behaviour and Management
EXC 3410 The Firm - Introduction Course
EXC 3415 Marketing Management
EXC 3442 Managerial Accounting
EXC 3451 Financial Reporting and Analysis
EXC 3520 Microeconomics
EXC 3525 Macroeconomics
EXC 3600 Strategy
EXC 3601 Financial Decision Making
EXC 3602 International Marketing
EXC 3603 International Economics
EXC 3610 Empirical Methods in Finance
EXC 3611 International Corporate Finance
EXC 3612 Investment Analysis
EXC 3613 Risk Management with Derivatives
EXC 3620 Service Marketing
EXC 3620 Service Marketing
EXC 3621 Market Communication
EXC 3622 Branding
EXC 3623 Product Planning
EXP 2400 Bachelor Thesis in International Marketing
EXP 2900 Bachelor Thesis on the Chineese Market - at Fudan University in Shanghai, China
FAK 2206 Ulykkesforsikring - KONTINUASJONSEKSAMEN
FAK 2326 Underwriting
FAK 2602 Risk Management
FAK 2616 Privat tjenestepensjon
FAK 2617 Personforsikring
FAK 2618 Personskadeoppgjør, del I
FAK 2619 Personskadeoppgjør, del II
FAK 2622 English for the life insurance market - KONTINUASJONSEKSAMEN
FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade
FAK 2624 Brann- og kombinert forsikring privat
FAK 2625 Motorvognforsikring
FAK 2626 Skadeoppgjør motorvognforsikring del A
FAK 2627 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B
FAK 2628 Innføring i forsikringsjuridiske fag
FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring (NIF)
FAK 2630 Innføring i forsikring
FAK 2631 Offentlig tjenestepensjon 1
FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1
FAK 2633 Skadeoppgjør brann- og kombinert forsikring
FAK 2634 Forsikringsmegling
FAK 2635 Reise- og ulykkesforsikring
FAK 2636 Offentlig tjenestepensjon 2
FAK 2637 English for the Finance Market: Effective Business Communication
FAK 2803 Maritime Law and Insurance
FAK 2804 Avtale, service og oppgjør i personforsikring
FIN 3502 Verdipapirrett
FIN 3510 Financial Markets
FIN 3511 Kredittvurdering
FIN 3512 Corporate Finance
FIN 3515 Matematisk analyse
FIN 3601 Styring av finansforetak
FIN 3610 Financial Investment Analysis
FIN 3621 Options and Futures
FIN 3633 International Financial Management
FORK 0301 Kurs i studiestrategier - smarte måter å studere på
FORK 0699 Forkurs i finans
FORK 1002 Preparatory Course in Elementary Statistics
FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
FORK 1004 Course in Study Techniques
FORK 1005 Preparatory course in Mathematics, MSc
GRA 1305 Industrial Economics
GRA 1900 Master Thesis for students admitted autumn 2010 and later
GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon - studenter tatt opp 2009 og senere
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 2203 Psychological Measurement and Individual Differences
GRA 2204 Judgment and Decision Making in Organizations
GRA 2205 Organizational Behaviour
GRA 2231 Stress and Productivity in Organizations
GRA 2235 Recruitment, Training and Development
GRA 2236 Creativity in Individual, Group and Organization
GRA 2237 Counselling
GRA 2239 Leadership in Organizations
GRA 2245 Economic Psychology
GRA 2246 Managing Workplace Diversity
GRA 2257 Human Resource Management
GRA 2258 Research Methodology for Organizational Psychology
GRA 2260 Internship for MSc in Business
GRA 2261 Managing for Excellence – Generative Practices
GRA 2411 Strategic Management
GRA 2416 Project Management
GRA 2418 Understanding the Consumer: Current Limitations and Future Directions of Theory and Method
GRA 2423 Persuasion and Influence
GRA 2425 Change Management
GRA 2426 Organizational Learning and Knowledge Creation
GRA 2427 Groups and Teams: Dynamics and Effectiveness
GRA 3109 Corporate Innovation - RE-SIT EXAMINATION
GRA 3136 New Venture Creation
GRA 3139 Financing Innovation and Entrepreneurial Ventures
GRA 3150 Theories of Business and Economic Development - RE-SIT EXAMINATION
GRA 3151 Theories of Innovation
GRA 3152 Innovation, Sectoral Applications
GRA 3153 Legal Framework for Intellectual Property Rights
GRA 3154 International Perspectives on Innovation
GRA 3157 Managing Innovation, Design and Creativity
GRA 3158 Leadership and Strategies for Innovation and Entrepreneurship
GRA 3159 Entrepreneurial Internship Programme
GRA 3160 Research Methodology in Innovation and Entrepreneurship - RE-SIT EXAMINATION
GRA 4145 Brand Management
GRA 5911 Energy Economics and Policy - RE-SIT EXAMINATION
GRA 5912 European Union Politics: EU Institutions and the Single Market - RE-SIT EXAMINATION
GRA 5913 The EU Policy Process - RE-SIT EXAMINATION
GRA 5914 Global Politics: International Political Economy and World Trade
GRA 5915 Business and Politics in the European Union: The Political Economy of the Single Market
GRA 5916 The State and the Market: Core Concepts in Political Economy
GRA 5917 Public Opinion and Input Politics - RE-SIT EXAMINATION
GRA 5918 Mission Based Organisations - RE-SIT EXAMINATION
GRA 5919 Political Economy and Macroeconomics - RE-SIT EXAMINATION
GRA 5920 The Political Economy of Government: Public Policy and Reform - RE-SIT EXAMINATION
GRA 5921 The Political Economy of Redistribution: The Welfare State - RE-SIT EXAMINATION
GRA 5923 Development Studies; Trade, Aid and Microfinance - RE-SIT EXAMINATION
GRA 5924 Research Methods for Political Economy - RE-SIT EXAMINATION
GRA 6020 Multivariate Data Analysis
GRA 6025 Financial Management
GRA 6026 Organization Science
GRA 6031 Microeconomics
GRA 6035 Mathematics
GRA 6036 Multivariate Statistics
GRA 6037 Applied Microeconomics - RE-SIT EXAMINATION
GRA 6038 Applied Business Ethics
GRA 6039 Multivariate Statistics with Econometrics
GRA 6210 Business Analysis and Valuation Using Financial Statements
GRA 6211 Financial Accounting Theory
GRA 6212 Financial Reporting and Analysis
GRA 6213 Selskapsrett - selskapsformer
GRA 6214 Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett
GRA 6215 Skatterett -selskapsbeskatning og avgiftsrett
GRA 6253 Emner i selskapsskatt og omorganiseringer - Internasjonal skatterett- og avgiftsrett, skatteforvaltning
GRA 6257 Revisjon I: Revisjonsteori- og metode
GRA 6259 Videregående emner i økonomi og virksomhetsstyring
GRA 6270 Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS)
GRA 6271 Forretningsjus
GRA 6272 Selskapsrett
GRA 6273 Regnskapsanalyse og verdivurderinger
GRA 6274 Revisjon II og III: Internkontroll, IT og samspillet mellom revisjonsformer
GRA 6275 Etikk-kurs for master i regnskap og revisjon
GRA 6276 Metodekurs for masterstudiet i regnskap og revisjon
GRA 6278 Research Methods for MSc in Business, major Business Law, Tax and Accounting
GRA 6331 The International Firm - RE-SIT EXAMINATIONS
GRA 6332 International Business: Context and Development - RE-SIT EXAMINATION
GRA 6336 Emerging Economies - China
GRA 6337 Foreign Operation Methods
GRA 6339 Management Control in Multinational Enterprises
GRA 6341 Developing and Implementing International Marketing Strategies
GRA 6342 International Business Environment
GRA 6343 Managing the Multinational Corporation
GRA 6344 International Strategy
GRA 6345 Research Methods for International Business
GRA 6409 Strategic Marketing Issues
GRA 6419 Service Marketing
GRA 6420 Pricing Strategies: Measuring, Capturing and Retaining Value
GRA 6426 International Marketing Management
GRA 6427 Advanced Topics in International Marketing - RE-SIT EXAMINATION
GRA 6428 New Product Development and Service Innovation
GRA 6430 International Contract Negotiations - RE-SIT EXAMINATION
GRA 6433 Theories and Methods in Marketing Communication
GRA 6434 International Consumer Behavior - RE-SIT EXAMINATION
GRA 6435 Marketing Finance
GRA 6436 Managing Business-to-Business Relationships
GRA 6437 Marketing Research and Multivariate Analysis
GRA 6438 Research Methodology - Marketing
GRA 6439 Research Proposal Course
GRA 6440 User-driven Innovations
GRA 6441 Sales and Sales Force Management
GRA 6528 Portfolio Management - RE-SIT EXAMINATION
GRA 6529 Portfolio Management
GRA 6534 Investments
GRA 6535 Derivatives
GRA 6538 Applied Valuation
GRA 6539 Fixed Income Securities
GRA 6540 Applied Finance
GRA 6541 Advanced Corporate Finance
GRA 6542 Corporate Governance
GRA 6543 Introduction to Asset Pricing
GRA 6544 Multinational Corporate Finance
GRA 6545 Risk Management
GRA 6546 Credit Markets and Financial Crises
GRA 6547 Research Methodology in Finance
GRA 6626 Economic theory
GRA 6628 Labor Economics
GRA 6631 Monetary Theory and Policy
GRA 6634 Introduction to Advanced Macroeconomics
GRA 6639 Business Cycles
GRA 6648 Research Methodology - Economics
GRA 6649 International Economics
GRA 6664 Game Theory
GRA 6665 Environmental Economics
GRA 6666 Open Macroeconomics and International Finance
GRA 6714 Supply Chain Management
GRA 6716 Managing in Business Networks
GRA 6717 Purchasing: Managing Supply Relationships and Networks
GRA 6718 Distribution and Logistics Service Providers
GRA 6721 Research Methodology for Logistics, Operations, and Supply Chain Management
GRA 6722 Current Issues in Logistics, Operations and SCM
GRA 6753 Operations 1
GRA 6754 Operations 2
GRA 6821 Technology Strategy and Strategic Technology - RE-SIT EXAMINATION
GRA 6829 Strategies for Industrial Competitiveness
GRA 6830 Economic and Organisational Foundations of Strategic Management
GRA 6831 Behavioural Foundations of Strategic Management
GRA 6832 Interorganizational Strategies
GRA 6833 Corporate & Global Strategies
GRA 6834 Business Development & Innovation Management
GRA 6835 The Practicing Strategist
GRA 6836 Research Methodology for Strategy
GRA 6998 Master Thesis
GRA 8050 Management Control (2013/2014)
GRA 8066 Managerial Economics
GRA 8101 Strategy - RE-SIT EXAMINATION
GRA 8114 Innovation and Entrepreneurship (2012/2013)
GRA 8116 Human Resource Management - RE-SIT EXAMINATION
GRA 8117 Organizational Management and Behavior - RE-SIT EXAMINATION
GRA 8129 Managerial Economics
GRA 8132 Operational Management - RE-SIT EXAMINATION
GRA 8143 Consultancy Project (2012/2013)
GRA 8150 Corporate Finance
GRA 8158 Marketing
GRA 8159 Leadership
GRA 8160 Management Accounting
GRA 8161 Corporate Finance
GRA 8162 Organizational Behaviour
GRA 8163 Business Ethics in Practice
GRA 8164 International Macroeconomics
GRA 8165 Consultancy Project
GRA 8166 Financial Accounting
GRA 8167 Intercultural Management
GRA 8168 Strategy Analysis
GRA 8169 Strategy Process
GRA 8170 The Management of Projects
GRA 8171 Asian Business Trends
GRA 8172 EU and Latin American Business Trends
GRA 8173 Supply Chain Management
GRA 8174 IT Management
GRA 8175 Technology Management and Disruptive Innovations
GRA 8176 Innovation and Entrepreneurship (2013/2014)
GRA 8178 Fundamentals of Energy Management
GRA 8179 Managerial Economics, Finance and Innovation
GRA 8181 Energy Economics and Geopolitics
GRA 8182 The Oil Fundamentals
GRA 8183 The Gas & Power Business
GRA 8184 Renewable Energy Technology and Business
GRA 8185 Renewable Energy Policy and Regulations
GRA 8186 Energy Economics and Geopolitics 2014/2015
GRA 8187 Corporate Energy and Climate Strategy
GRA 8189 Energy, Innovation and the Environment
GRA 8192 The Oil Fundamentals
GRA 8193 The Gas & Power Business
GRA 8194 Energy Economics and Politics
GRA 8195 Energy Law and Corporate Responsibility
GRA 8196 Energy Policies, Regulation and Taxation
GRA 8197 Marketing (2014/2015)
GRA 8199 Management Accounting (2014/2015)
GRA 8203 Financial Accounting (2014/2015)
GRA 8204 EU and Latin American Business Trends (2014/2015)
GRA 8205 Global Strategies in Maritime and Offshore industries (2014/2015)
GRA 8210 Consultancy Project
GRA 8213 Maritime Economics, Markets and Trade
GRA 8214 Energy Company Strategies
GRA 8215 Project Evaluation, Financing and Risk Management
GRA 8216 Energy Transition, Efficiency and Sustainability
HIS 3410 Bedriften
INF 3628 Digital virksomhetsutvikling - KONTINUASJONSEKSAMEN
INF 3634 Anskaffelse og implementering - KONTINUASJONSEKSAMEN
INF 3637 Strategisk IT-ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
INF 3680 Bacheloroppgave - Økonomi og IT-ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
JOU 3402 Nyhetsjournalistikk - KONTINUASJONSEKSAMEN
JOU 3553 Fortellende journalistikk - KONTINUASJONSEKSAMEN
JOU 3557 Undersøkende journalistikk - KONTINUASJONSEKSAMEN
JOU 3616 Operativ arbeidsledelse i redaksjonen - KONTINUASJONSEKSAMEN
JOU 3636 Redaksjonspraksis - KONTINUASJONSEKSAMEN
JOU 3649 Det nye mediemarkedet - KONTINUASJONSEKSAMEN
JOU 3658 Journalistiske prosjekter og etikk - KONTINUASJONSEKSAMEN
JOU 3660 Bacheloroppgave i medieutvikling og journalistikk - KONTINUASJONSEKSAMEN
JUR 3420 Forretningsjus
JUR 3430 Markedsrett
JUR 3516 Jus I
JUR 3517 Jus II
JUR 3601 Skatt og avgift
JUR 3608 Jus III
JUR 3613 Arbeidsrett
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett
JUR 9807 Avgiftsrett - KONTINUASJONSEKSAMEN
JUR 9808 Skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 2900 Kultur og kapital
KLS 3541 Bokbransjen
KLS 3542 Scenekunst og orkester
KLS 3550 Galleri og museum
KLS 3551 Kulturledelse
KLS 3630 Filmbransjen
KLS 3636 Musikkbransjen
KLS 3644 Opphavs- og kontraktsrett
KLS 3685 Bacheloroppgave i kulturledelse
MAD 1214 Logistikk
MAN 1582/1583/1584/1585 Finansiell strategi
MAN 1650/1651/1652/1653 International Business - RE-SIT EXAMINATION
MAN 2115/2116/2225/2226 Økonomi for beslutningstakere
MAN 2119/2120/2282/2283 Endringsledelse
MAN 2135/2136/2258/2259 Personal- og arbeidsjus
MAN 2205/2206/2290/2291 International Management
MAN 2215/2216/2227/2228 Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll
MAN 2319/2320/2321/2322 Teamledelse
MAN 2331/2332/2333/2334 Ledelse; makt og mening
MAN 2403/2404/2405/2406 Omstilling i helseforetak; ledelse av innovasjons- og forbedringsarbeid - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2418/2419/2420/2421 Nyskaping og kommersialisering
MAN 2430/2431/2432/2433 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon
MAN 2434/2435/2436/2437 Prosjektledelse
MAN 2507/2508/2509/2510 Lederutvikling i organisasjoner
MAN 2520/2521/2522/2523 Strategisk markedsføring: ledelse av kundeverdier - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2540/2541/2542/2543 Kommunikasjon i organisasjoner
MAN 2607/2608/2609/2610 Forhandlinger
MAN 2619/2620/2621/2622 Supply Chain Management; ledelse av forsyningskjeder
MAN 2627 Påbyggingskurs i kvalitativ metode
MAN 2628 Påbyggingskurs i kvantitativ metode
MAN 2708/2709/2710/2711 Påvirkning og innflytelse i organisasjoner
MAN 2832/2833/2834/2835 Anvendt økonomi og ledelse
MAN 2836/2837/2838/2839 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon
MAN 2912/2913 Selskaps- og næringsbeskatning
MAN 2914/2915 Skatteprosess
MAN 2916/2917/2918/2919 Ledelse i klinikken - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2920/2921 Internasjonal skatterett
MAN 2922/2923 Merverdiavgift I - grunnleggende emner og EU Mva
MAN 2944/2945/2946/2947 Lederskap og omstilling i skolen
MAN 2952/2953/2954/2955 Økonomisk kriminalitet - ledelse og samfunnsansvar
MAN 2956/2957 Arbeids- og elevrett for skoleledere
MAN 2962/2963 Skoleutvikling I
MAN 2964/2973 HRM for skoleledere
MAN 2965/2966/2967/2968 Strategisk ledelse
MAN 2969/2970 Merverdiavgift II - utdypende emner
MAN 2971/2972 Transaksjoner og omorganiseringer
MAN 2974/2975/2976/2977 Prestasjoner i organisasjoner
MAN 2978/2979/2980/2981 Ledelse i skolen
MAN 2982/2983 Selskapsrett, regnskap og bokføring
MAN 3025/3026/3027/3028 Digital kommunikasjonsledelse
MAN 3029 Skoleutvikling II
MAN 3030/3031/3032/3033 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
MAN 3038/3039 Internprising
MAN 3056/3057/3058/3059 Identitet og merkevarebygging
MAN 3060/3061/3062/3063 Strategisk ledelse i byggenæringen
MAN 3064/3065/3066/3067 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
MAN 3081/3082/3083/3084 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
MAN 3085/3086/3087/3088 Styrer og styrearbeid
MAN 3097/3098/3099/3100 Grønn Vekst
MAN 4072/4073/4074/4075 Rådgivning for regnskapsførere og revisorer
MAN 4097/4197/2270/2271 Human Resource Management
MAN 5797/5897/2246/2247 Consulting
MAN 8898/8998/2274/2275 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy
MBA 2362 Strategic transformation of corporations
MBA 2363 Financial Accounting
MBA 2364 Managerial Economics and Decision Making
MBA 2365 Corporate Finance
MBA 2366 IT Management & E-Business
MBA 2367 Human Resource Management
MBA 2368 Marketing Management
MBA 2369 Operational Management
MBA 2370 Supply Chain Management
MBA 2371 Innovation and Entrepreneurship
MBA 2372 Leadership Development
MBA 2373 Organisational Management and Control
MBA 2375 Project and Change Management
MBA 2377 Corporate Strategy and Global Business Policy
MBA 2378 Knowledge Facilitation and Service Management
MBA 2381 Thesis
MBA 2384 European Management
MBA 2385 Entrepreneurship in Silicon Valley and Beyond
MBA 2386 Asian Business Trends
MBA 2387 EU and Latin American Business Trends
MBA 2389 International Business
MBA 2390 Corporate Strategy and Global Business Policy
MBA 2391 Organisational Management and Control
MBA 2392 Marketing Management
MBA 2393 Managerial Economics and Decision Making
MBA 2394 Corporate Finance
MBA 2395 Financial Accounting
MBA 2396 Operational Management
MBA 2397 Project and Change Management
MBA 2398 Human Resource Management
MBA 2399 Leadership Development
MBA 2400 International Business
MBA 2401 Strategic transformation of corporations
MBA 2402 IT Management & E-Business
MBA 2403 Supply Chain Management
MBA 2404 Innovation and Entrepreneurship
MBA 2405 Knowledge Facilitation and Service Management
MBA 2406 European Management
MBA 2407 Asian Business Trends
MBA 2408 EU and Latin American Business Trends
MBA 2409 Thesis
MBA 2411 Corporate Social Responsibility
MET 1180 Matematikk
MET 1190 Statistikk
MET 1333 Økonometri
MET 2123 Metode og dataanalyse
MET 2910 Matematikk for økonomer
MET 2920 Statistikk for økonomer
MET 3431 Statistikk
MET 3590 Metode og økonometri
MET 3592 Økonometri - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 2033 Internasjonal Markedsføring
MRK 3400 Kulturforståelse
MRK 3405 Kommunikasjonsatferd - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3414 Markedsføringsledelse
MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0
MRK 3480 Forbrukeratferd
MRK 3500 B2B markedsføring og salg
MRK 3510 Markedskommunikasjon
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler
MRK 3544 Politisk økonomi
MRK 3560 Massepåvirkning
MRK 3562 Integrert markedskommunikasjon
MRK 3564 Merkevarebygging
MRK 3566 Forbrukersosiologi og kultur
MRK 3621 Tjenestemarkedsføring
MRK 3654 Produktplanlegging
MRK 3671 Interaktiv markedsføring
MRK 3676 Budskap og medievalg
MRK 3682 Kampanjeutvikling
MRK 3690 Bacheloroppgave i markedskommunikasjon
NSA 2510 Marine Insurance
NSA 2511 International Maritime Law
NSA 2512 Organizing the Shipowning Entity
NSA 2521 Shipping Management
NVH 3103 Butikkorganisasjon
NVH 3106 Butikkmarkedsføring
ORG 1210 Organisasjonsteori og HRM - KONTINUASJONSEKSAMEN
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM
ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse
ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse
ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner
PRK 3406 Introduksjon til PR
PRK 3413 Introduksjon til kommunikasjon
PRK 3520 Medier i moderne samfunn
PRK 3522 Skrivetrening for PR
PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis
PRK 3524 Krisekommunikasjon
PRK 3626 Internal Communication
PRK 3631 Politisk og offentlig kommunikasjon
PRK 3647 Introduksjon til grafisk design
PRK 3675 Bachelor thesis in Public Relations
REV 2902 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor
REV 3408 Virksomhets- og regnskapsorganisering
REV 3575 Finansregnskap med avslutning og regnskapsteori
REV 3576 Regnskapsorganisasjon og systemer
REV 3577 Rettslære for revisorer
REV 3605 Revisjon
REV 3611 Skatterett
REV 3625 Årsregnskap / God regnskapsskikk
RLS 2910 Introduksjon til reiseliv - KONTINUASJONSEKSAMEN
RLS 3580 Bærekraftig reiseliv - KONTINUASJONSEKSAMEN
RLS 3584 Opplevelsesøkonomi
RLS 3586 Attraksjonsutvikling - KONTINUASJONSEKSAMEN
RLS 3588 Servicekvalitet i reiselivsnæringen - KONTINUASJONSEKSAMEN
RLS 3652 Reiselivsmarkedsføring
RLS 3654 Reiselivsøkonomi
RLS 3674 Destinasjonsledelse
RLS 3695 Bacheloroppgave i reiseliv
SFU 0593 Privatøkonomi med jus del II
SFU 0690 Privatøkonomi med jus del I
SFU 1410 Plasseringsrådgivning
SFU 1487 Økonomi og ledelse
SFU 1488 IT i kredittstyring
SFU 1489 Etiske utfordringer i finansnæringen
SFU 1490 Kredittjus
SFU 1491 Risikostyring og kreditt
SFU 1492 Styring av finansforetak - KONTINUAJSONSEKSAMEN
SFU 1493 Regelverk for finansiell rådgivning
SFU 2900 Sparing og plassering
SFU 2986 Kredittavtaler med personkunder
SFU 2987 Kredittvurdering I
SFU 2989 Prosjektledelse og samspill
SFU 2990 Kreditt- og depotjus
SHI 3401 The Maritime Industry - RE-SIT EXAMINIATION
SHI 3591 Multimodal Transportation and Shipping
SHI 3592 Supply Chain Management in Shipping
SHI 3593 Ship Trading
SHI 3613 International Logistics
SHI 3614 Strategies for Globalization in the Maritime sector
SHI 3615 Bachelor Thesis in Shipping
SPÅ 0060 Grunnkurs i fransk
SPÅ 0065 Grunnkurs i spansk
SPÅ 0070 Grunnkurs i tysk
SPÅ 2901 Business Communication in English - Intercultural and Ethical Awareness (Written)
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Presentations and Negotiations (Oral)
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig
SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig
SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig
STR 1301 Strategi I
STR 1320 Strategi II
STR 3600 Strategi
SØK 1101 Mikroøkonomi I
SØK 1201 Makroøkonomi I
SØK 1344 Mikroøkonomi II
SØK 1366 Makroøkonomi II
SØK 3432 Makroøkonomi
SØK 3520 Mikroøkonomi
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer
VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel
VHL 3407 Omdømmebygging i varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3552 Retail I: Konkurransefortrinn, lokaliserings- og sortimentsopplevelsen
VHL 3554 Prisstrategi
VHL 3556 Retail II: Butikkledelse, ekspansjonsstrategier og kjedeledelse
VHL 3660 Bacheloroppgave i varehandelsledelse
VHL 3663 Strategisk varehandelsledelse
VHL 3681 Kundemøtet - salg og kundebehandling i detaljhandel
VHL 3688 Service- og verdibasert ledelse i varehandelen

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.